Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Opiskelijahuoltotyö

Opiskelijahuollon tulee toiminnallaan edistää opiskelijan oppimista sekä ehkäistä ja vähentää oppimisen esteitä. Opiskelijahuollon avulla pyritään huolehtimaan opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Opiskelijahuoltotyön sisältö vaihtelee hieman eri oppilaitoksissa ja siinä pyritään ottamaan huomioon oppilaitoksen erityispiirteet. Opiskelijahuollon toteuttamista varten laaditaan oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma.

Toisen asteen oppilaitoksissa opiskelijahuollon suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat opiskeluhuoltoryhmät. Opiskeluhuoltoryhmät ovat oppilaitoksissa toimivia moniammatillisia työryhmiä, joiden tarkoituksena on tukea laajasti koko oppilaitoksen hyvinvointia. Ryhmään voi kuulua esimerkiksi rehtori, koulutusalajohtaja tai osastonjohtaja, opinto-ohjaaja, kuraattori ja terveydenhoitaja.