Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Mielenterveys ja päihteet

Mielenterveys ja päihdepalvelut

Jos sinulla on huolta omasta psyykkisestä hyvinvoinnistasi esim. jännitys-, ahdistus-, tai masennusoireita tai elämäntilanteeseesi liittyy kriisi, varaa ensin aika terveydenhoitajalle.

Terveydenhoitajan käynneillä kartoitetaan tilannettasi kokonaisvaltaisesti, tehdään yhdessä hoitosuunnitelmaa ja arvioidaan lääkäriajan tarve. Hoitosuunnitelma voi sisältää mm. yksilö- tai ryhmähoitojakson. Keskusteluhoitojakso voi toteutua terveydenhoitajalla, psykiatrisella sairaanhoitajalla tai psykologilla.

Jos oma tai läheisesi päihteidenkäyttö aiheuttaa huolta, kannattaa ottaa mahdollisimman pian yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoon. Keskustelemalla terveydenhoitajasi kanssa saat apua ja tietoa hoitavista tahoista.

Oppilaitoksilla on omat päihdehuollon toimintamallinsa. Tarkoituksena on - tarvittaessa yhteistyössä oppilaitoksen kanssa - löytää ne tukitoimet, joiden avulla opiskelija kykenee jatkamaan opiskeluaan. Hoitoonohjaus on luottamuksellista ja hoitoonohjaukseen osallistuvat henkilöt vaitiolovelvollisia.

Katso myös

Lisätietoa mielenterveys - ja päihdepalveluista