Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Mitä on opiskeluterveydenhuolto?

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Oppilaitosten terveydellisten olojen valvonnasta vastaa Tampereen kaupungin ympäristöterveys . Oppilaitoksen terveydellisten olojen tarkastus suositellaan tehtäväksi kolmen vuoden välein.

Keitä palvelemme?

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin ovat oikeutettuja Tampereella sijaitsevissa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa vähintään kaksi kuukautta opiskelevat sekä ammatilliseen koulutukseen, työhön tai itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa opiskelevat. Lisäksi palvelut kuuluvat tietyin edellytyksin korkea-asteen vaihto-opiskelijoille . Palvelut eivät koske oppisopimuskoulutuksessa tai aikuislukiossa opiskelevia.

Tietoa palveluiden maksuista

Hallinto

Opiskeluterveydenhuollon hoitajien lähiesimiehenä toimivat Heidi Härmä (lukioiden terveydenhoitajat) ja Susanna Fagerlund-Jalokinos. Vastaavana lääkärinä toimii Paula Lehtipuu. Lasten ja nuorten terveyspalveluista vastaavat ylilääkäri Tuire Sannisto sekä hoitotyön päällikkö Leena Vekara.

Opiskeluterveydenhuolto kuuluu hallinnollisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueeseen ja siellä lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmään.