Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Terveystarkastukset

Valokuva: Rokotus.

Kaikki oppilaat kutsutaan terveystarkastukseen vuosittain. Terveystarkastuksissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa, hyvinvointia ja oppimista.

Luokilla 1., 5. ja 7./8. terveystarkastukset toteutetaan laajoina. Laaja terveystarkastus on normaalia vuosittaista tarkastusta laajempi ja pidempi. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy myös koululääkärin tarkastus. 7. luokan laajaan tarkastukseen liittyvä lääkärintarkastus tehdään 8. luokalla. Laajoissa terveystarkastuksissa selvitellään myös vanhempien ja koko perheen hyvinvointia, joten huoltaja kutsutaan mukaan laajoihin terveystarkastuksiin. Huoltaja voi olla läsnä sekä terveydenhoitajan että lääkärin tarkastuksessa tai toisessa.

Laajoissa terveystarkastuksissa käytetään apuna oppilaan ja huoltajan esitietolomakkeita. Vanhemman luvalla tarkastuksessa hyödynnetään opettajalta saatua arviota oppilaan selviytymisestä koulussa.

Vuosina, jolloin ei ole laajaa terveystarkastusta, terveystarkastus on suppeampi. Terveydenhoitaja tiedottaa huoltajia luokan tarkastusten aloittamisesta. Huoltaja voi olla halutessaan yhteydessä terveydenhoitajaan ennen tai jälkeen tarkastuksen tai osallistua tarkastukseen. Kouluterveydenhoitaja tiedottaa terveystarkastuksessa esiin tulleista asioista huoltajalle oppilaan mukana "reppupostilla", puhelimitse, Wilman kautta ja/tai postitse.

Kaikkiin terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta. Terveysneuvonnassa käsitellään yksilöllisesti ikäkauteen liittyviä asioita kuten murrosikää, nikotiinia ja päihteitä, mieliala-asioita sekä seksuaalisuutta.

Terveystarkastuksessa oppilaalle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma ja tarvittaessa sovitaan lisäkäynneistä. Oppilaat, joilla on pitkäaikaissairaus tai tarvitsevat erityistukea, saavat tarvittaessa kouluterveydenhuollon kautta tukea ja oppilaat voidaan ohjata jatkotutkimuksiin.

Lasten ja nuorten rokotusohjelmaa jatketaan kouluterveydenhuollossa.

Erityisruokavaliot

Tarvittaessa oppilaalle tarjotaan vakavan allergian, sairauden tai eettisen vakaumuksen edellyttämä ruokavalio. Huoltajan vastuulla on erityisruokavaliotietojen ajan tasalla pitäminen. Huoltajat toimittavat erityisruokavaliolomakkeet koulun keittiölle. Ruokavaliotiedot tarkistetaan kouluterveydenhuollossa kerran vuodessa esim. terveystarkastusten yhteydessä tai sovitun määräajan kuluttua. Allergiaruokavaliosta todistuksen voi kirjoittaa lääkäri tai ravitsemusterapeutti.