Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Terveystarkastukset

Oppilaat kutsutaan terveystarkastuksiin vuosittain. Laaja terveystarkastus tehdään 1., 5. ja 7.-8. luokalla sisältäen sekä terveydenhoitajan että lääkärin tarkastuksen. Laajoissa terveystarkastuksissa käytetään apuna oppilaan ja huoltajan esitietolomakkeita. Huoltaja kutsutaan mukaan laajoihin terveystarkastuksiin. Huoltaja voi olla läsnä sekä terveydenhoitajan että lääkärin tarkastuksessa, joko molemmissa tai toisessa. Vanhemman luvalla tarkastuksessa hyödynnetään opettajalta saatua arviota oppilaan selviytymisestä koulussa.

Laajojen terveystarkastusten välivuosina tarkastus on suppeampi ja kestoltaan lyhyt. Huoltaja saa tiedon tarkastuksen ajankohdasta ja tuloksista. Huoltaja voi halutessaan olla yhteydessä kouluterveydenhuoltoon ennen ja jälkeen tarkastuksen tai osallistua tarkastukseen.

Valokuva: Rokotus.

Terveystarkastus muodostuu erilaisista tutkimuksista, kuten mm. kasvun ja kehityksen seurannasta, näön ja kuulon tutkimisesta, sekä oppilaan ja myös koko perheen hyvinvoinnin ja terveystottumusten selvittelystä.

Terveysneuvonnassa käsitellään yksilöllisesti ikäkauteen liittyviä asioita kuten murrosikä, tupakka ja päihteet, mieliala-asiat sekä seksuaalisuus.

Vuosittaisissa terveystarkastuksessa oppilaalle tehdään yksilöllinen terveydenhoitosuunnitelma ja tarvittaessa sovitaan lisäkäynneistä. Pitkäaikaissairaat ja erityistukea tarvitsevat oppilaat saavat tarvittaessa kouluterveydenhuollon kautta tukea ja oppilaat voidaan ohjata jatkotutkimuksiin.

Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri tiedottaa oppilaan terveyteen liittyvistä asioista vanhemmille puhelimella ja/tai kirjallisesti joko oppilaan mukana tai postitse.

Rokotusohjelma jatkuu kouluterveydenhuollossa:

Erityisruokavaliot

Tarvittaessa oppilaalle tarjotaan vakavan allergian, sairauden tai eettisen vakaumuksen edellyttämä ruokavalio. Huoltajan vastuulla on erityisruokavaliotietojen ajan tasalla pitäminen. Huoltajat toimittavat erityisruokavaliolomakkeet koulun keittiölle. Ruokavaliotiedot tarkistetaan kouluterveydenhuollossa kerran vuodessa esim. terveystarkastusten yhteydessä tai sovitun määräajan kuluttua. Allergiaruokavaliosta todistuksen voi kirjoittaa lääkäri tai ravitsemusterapeutti.