Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Maksuton ehkäisy

Ehkäisyvälineiden maksuton jakelu alle 20-vuotiaille alkaa helmikuun alussa: www.tampere.fi/maksutonehkaisy

Valokuva: Pituuden mittaus.

Kouluterveyskysely 2017

Keväällä 2017 tehtyyn kouluterveyskyselyyn osallistuivat peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kyselyssä olivat nyt ensimmäistä kertaa mukana myös peruskoulun 4. ja 5. luokkalaiset ja heidän huoltajansa. Kysely tuottaa monipuolista seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja avun saannista.

Kyselyn teosta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL):