Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta:

Valokuva: Sarviksen aula.

Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, joita perustoimeentulotuen asiakas voi tarvita. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, tulee sinulla olla voimassaoleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta.

  • Täydentävä toimeentulotuki on tarkoitettu hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustelluista syistä tarpeen mukaan.
  • Ehkäisevää toimeentulotukea voi saada esim. asumisen turvaamiseksi sekä lieventämään ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä johtuvia vaikeuksia.

Sekä täydentävän että ehkäisevän toimeentulotuen avulla edistetään asiakkaan omatoimista suoriutumista ja ehkäistään syrjäytymistä.

Näin haet täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea

Toimeentulotuen myöntää se kunta, jonka alueella hakija tai tämän perhe vakinaisesti oleskelee. Tampereella tukea haetaan seuraavasti:

1. Jos sinulla on nimetty omatyöntekijä aikuissosiaalityössä, ota yhteyttä häneen:

2. Jos sinulla on omatyöntekijä gerontologisesta avososiaalityöstä, sijais- ja jälkihuollon sosiaaliasemalta tai lapsiperheiden sosiaalityöstä, haetaan täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea näistä palveluista.

3. Muissa tapauksissa täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kirjallisesti sosiaalipalvelujen neuvonnasta tai maahanmuuttajien sosiaalipalveluista.

4. Voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myös Kelasta perustoimeentulotuen hakemisen yhteydessä: Kela siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotulohakemuksen kunnan käsiteltäväksi.

Voit hakea joko sähköisesti tai kirjallisesti

Koronavirustilanteen vuoksi suosittelemme hakemaan tukea sähköisesti verkkoasioinnin kautta.

Jos haet täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea suoraan kunnasta, voit hakea sitä joko sähköisesti toimentulotuen verkkoasioinnin kautta tai kirjallisella hakemuksella.

Hakemuksen käsittelyaika

Päätös tehdään seitsemän arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta kuntaan. Hakemuksen saapumispäivää ei lasketa määräaikaan, myöskään viikonloput ja arkipyhät eivät sisälly määräaikaan.

Kiireellisessä tapauksessa päätös annetaan viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.

Ennen kuin toimitat ehkäisevän tai täydentävän hakemuksen kuntaan, varmista, että sinulla on samalle ajalle voimassa oleva perustoimeentulotuenpäätös Kelasta tai hakemus vireillä. Jos sinulla ei ole voimassa olevaa perustoimeentulotukipäätöstä Kelasta, hakemuksesi käsittely kunnassa voi viivästyä. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea ei pääsääntöisesti voida käsitellä ilman voimassa olevaa Kelan perustoimeentulotukipäätöstä.

Voit myös toimittaa kaikki hakemuksesi Kelaan, jolloin Kela toimittaa perustoimeentulotuen päätöksen jälkeen täydentävän ja ehkäisevän hakemukset kuntaan käsiteltäväksi.


Katso myös:

Hautauskulut

Aktiivipassi

Aktiivipassin saa hakemuksesta 18 vuotta täyttänyt tamperelainen, joka on ollut toimeentulotukiasiakkaana 12 kuukautta ja jona aikana saanut vähintään 10 kuukautta toimeentulotukea. Sillä voi kulkea kaupungin joukkoliikenteen busseilla (vyöhyke A-B) ja maksaa käynnit kaupungin uimahalleissa ja niillä kuntosaleilla, missä maksun voi maksaa matkakortilla. Lisäksi kortilla pääsee ilmaiseksi kaupungin taidemuseoihin. Aktiivipassin voi vaihtoehtoisesti käyttää myös kausilipun lataukseen, jolloin sitä voi käyttää vain matkakorttina.


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/toimeentulotuki