Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Pirkanmaan sovittelutoimisto hakee uusia sovittelijoita koulutettavaksi vaativaan vapaaehtoistyöhön 24.9.2020 alkavalle sovittelun peruskurssille.

Kurssin tavoitteena on antaa perusvalmiudet käytännön sovittelutyöhön. Tärkeitä asioita ovat sovittelutoiminnan lähtökohdat ja arvot, lainsäädännön antamat puitteet sovittelutoiminnalle sekä vapaaehtoissovittelijan rooli. Peruskurssin läpikäyneen ei tarvitse olla valmis sovittelija, vaan riittää, että perustiedot ja – taidot on saavutettu. Sovittelua oppii parhaiten tekemisen ja siihen liittyvän ohjauksen, tutoroinnin ja harjoittelun kautta. Peruskurssi luo parhaimmillaan hyvän pohjan vapaaehtoisten ja ammattihenkilöstön yhteistyölle.


Rikosten ja riitojen sovittelua on saatavilla kaikkialla Suomessa. Sovittelu perustuu lakiin rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta (1015/2005). Sovitteluun osallistuminen on osapuolille vapaaehtoista ja luottamuksellista.


Tavoitteena on auttaa osapuolia löytämään keskenään heitä tyydyttävät ratkaisut ja keinot aiheutuneiden haittojen hyvittämiseksi. Sovitteluun soveltuvia asioita ovat muun muassa väkivaltarikokset, omaisuusrikokset ja vähäiset riita-asiat.


Sovittelijoina toimivat tehtävään koulutetut, vapaaehtoiset henkilöt ammattihenkilöstön ohjauksessa ja valvonnassa.


Jos olet kiinnostunut sovittelijana toimimisesta, ota yhteyttä Pirkanmaan sovittelutoimistoon numeroon 0400 907 663.

Haastattelemme sovittelijaksi hakijoita hakemuksen perusteella: Ulkoinen linkkihttps://elomake.tampere.fi/lomakkeet/21151/lomakkeet.html


Lisätietoja:

Ulkoinen linkkiLaki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta

Ulkoinen linkkiRikos- ja riita-asioiden sovittelu (THL)

Tietotalon sisäänkäynti osoitteessa Naulakatu 2
Pirkanmaan sovittelutoimisto
sähköposti [email protected]
puhelin 0400 397 860
faksi 03 5653 4960
Tietotalo
33100 Tampere
avoinna arkisin klo 9 - 15.30. Sovitteluneuvotteluja järjestetään myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Bussiyhteydet:
Keskustasta (Tampereen valtatie 0524): 4, 4Y, 5, 10, 12, 15, 31, 33Y, 35, 50, 50A, 50B, 50C, 51, 53, 55, 55K
Idästä ja etelästä (Tietotalo 0601): 4, 4Y, 5, 10, 12, 15, 31, 33Y, 35, 50, 50A, 50B, 50C, 51, 53, 55, 55K


Sovittelutoimistolle voit lähettää palautetta sähköpostitse: sovittelu(at)tampere.fi

Facebook

Sovittelu on kaikille avoin maksuton palvelu

Pirkanmaan sovittelutoimisto tarjoaa sovittelupalveluja koko Pirkanmaan alueelle rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain (L1015/2005) mukaisesti. Sovittelutoimiston toimialueena on Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.

Sovittelussa asianosaiset käyvät läpi rikoksesta uhrille aiheutuneita haittoja ja pyrkivät sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. Asianosaiset voivat tehdä sovitteluneuvottelussa kirjallisen sovittelusopimuksen, jolla voi olla vaikutusta rikosasian syyteharkintaan tai tuomioistuimen päätökseen.

Sovitteluneuvottelut järjestetään asianosaisten kotikunnassa tai siinä kunnassa, jossa rikos on tapahtunut. Aloitteen sovittelusta voi tehdä poliisi, syyttäjäviranomainen, muu viranomainen tai asianosainen itse. Lähisuhdeväkivaltarikoksen voi ohjata sovitteluun vain poliisi tai syyttäjäviranomainen.

Sovitteluun soveltuvia asioita ovat mm. vahingonteko, pahoinpitely, ilkivalta, kotirauhan rikkominen, kunnianloukkaus, varkaus ja sellaiset vähäiset riita-asiat, joissa vähintään toinen osapuoli oli luonnollinen henkilö. Sovittelussa asianosaisille järjestetään mahdollisuus kohdata toisensa luottamuksellisesti puolueettomien vapaaehtoisten sovittelijoiden johdolla.

Vapaaehtoissovittelijoiden kurssit

Sovittelijana voi toimia henkilö, joka on saanut tehtävään soveltuvan peruskoulutuksen ja jolla muutoin on sellainen koulutus, taito ja kokemus, jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää. Jos olet kiinnostunut sovittelijana toimimisesta, ota yhteyttä numeroon 0400 907 663.

Sovittelutoiminnasta vastaa
Sovittelutoimiston johtaja
Katriina Lempinen
puhelin 0400 907 663
sähköposti [email protected]


Tutustu sovitteluun videoiden avulla

Sovittelu sopii monenlaisiin rikos- ja riita-asioihin, joissa on vähintään kaksi osapuolta. Sovittelu on asianosaisille maksuton ja vapaaehtoinen palvelu. Toimintaa säätelee laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta. Sovittelupalvelua tarjoavat valtionavun turvin alueelliset sovittelutoimistot, ja sovittelijoina toimivat ammattihenkilöiden lisäksi vapaaehtoiset. Sovittelua valvoo ja kehittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Sovittelu on oikeusprosessiin verrattuna nopeampi, edullisempi ja inhimillisempi tapa ratkaista konflikteja. Sovittelu auttaa käsittelemään konflikteihin liittyvät henkiset, sosiaaliset ja taloudelliset vahingot. Yleensä sovittelussa päästää sopimukseen, joka yleensä myös täytetään. Sovittelua voisi hyödyntää enemmän, koska se auttaa osapuolia ja tuo pysyviä ratkaisuja. Sovittelu kannattaa!

Katso kaikki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemät, sovittelua koskevat videot:


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/sovittelupalvelut