Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Lasten ja nuorten tuen palkkioluokat

Lasten ja nuorten (0 - 18 -vuotiaat) omaishoidon tuen palkkioluokat ovat 413,45 euroa, 600 euroa, 900 euroa ja 1 400 euroa.

Lasten ja nuorten omaishoidon tukeen ovat oikeutettuja vaikeasti vammaiset ja sairaat, joiden hoito terveeseen samanikäiseen lapseen tai nuoreen verrattuna on erittäin vaativaa ja sitovaa. Asiantuntijaryhmässä tapahtuva arviointi tehdään kokonaisvaikutusten, ei yksittäisten kriteerien perusteella. Omaishoitajan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee vastata omaishoidon asettamia vaatimuksia (Laki omaishoidon tuesta 937/2008, § 3).

Omaishoidon tukipäätös odottaa niin kauan, kunnes mahdollinen lastensuojelun tarve on selvitetty. Omaishoidon tukea ei pääsääntöisesti myönnetä, jos perhe on lastensuojelun asiakas.

Tuet maksetaan hoidon vaativuuden ja sitovuuden perusteella porrastaen täysin sadoin euroin, ellei asiakas itse pyydä saada alempaa tukea.

Jatkuva hoidon tarve: tuki 413,45 euroa

 • Hoidettava tarvitsee paljon hoitoa ja toisen henkilön apua esim. liikkumisessa, wc-käynneissä, peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailuissa ja lääkityksestä huolehtimisessa.
 • Hoidon sitovuutta ja vaativuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota päivittäisten toimintojen lisäksi kommunikaatioon sekä valvonnan ja erityisen vaativien hoitotoimenpiteiden tarpeeseen.
 • Hoidettava ei säännöllisesti tarvitse vammasta tai sairaudesta johtuvaa hoitoa yöaikaan.
 • Hoidettava voi olla lyhyen ajan yksin.
 • Hoidettava ei kykene liikkumaan itsenäisesti kodin ulkopuolella.

Jatkuva ympärivuorokautisen hoidon tarve: tuki 600 euroa

 • Hoivatyö on fyysisesti ja/tai psyykkisesti raskasta.
 • Hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa ja toisen henkilön apua esim. liikkumisessa, wc-käynneissä, peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailuissa ja lääkityksestä huolehtimisessa.
 • Hoidon sitovuutta ja vaativuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota päivittäisten toimintojen lisäksi kommunikaatioon sekä valvonnan ja erityisen vaativien hoitotoimenpiteiden tarpeeseen.
 • Hoidettava tarvitsee vammasta tai sairaudesta johtuvaa hoitoa myös yöaikaan.
 • Hoidettava voi olla lyhyen ajan yksin.

Tukea alentavat seikat:
- Kotiin annettua palvelua taikka hoidettava viettää kodin ulkopuolella päivätoiminnassa, kuntoutuksessa tai muussa vastaavassa paikassa
- 20 - 30 tuntia/viikko tuen määrä 500 euroa/kk
- yli 30 tuntia/viikko tuen määrä 400 euroa/kk

Jatkuva ympärivuorokautisen hoidon tarve: tuki 900 euroa

 • Hoidettavuus on lähes samaa tasoa kuin laitoshoidossa olevalla henkilöllä.
 • Hoivatyö on fyysisesti ja/tai psyykkisesti erittäin raskasta.
 • Hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa ja toisen henkilön apua esim. liikkumisessa, wc-käynneissä, peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailuissa ja lääkityksestä huolehtimisessa.
 • Hoidon sitovuutta ja vaativuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota päivittäisten toimintojen lisäksi kommunikaatioon sekä valvonnan ja erityisen vaativien hoitotoimenpiteiden tarpeeseen.
 • Hoidettava tarvitsee hoitoa myös yöaikaan. Yöaikaan tarvittava hoito on toistuvaa ja jatkuvaluonteista.
 • Hoidettavaa ei voi jättää yksin.

Tukea alentavat seikat
- Kotiin annettua palvelua taikka hoidettava viettää kodin ulkopuolella päivätoiminnassa, kuntoutuksessa tai muussa vastaavassa paikassa
- 20 - 30 tuntia/viikko tuen määrä 800 euroa/kk
- yli 30 tuntia/viikko tuen määrä 700 euroa/kk

Korotettu omaishoidon tuki: 1 400 euroa

 • Hoito korvaa laitoshoidon.
 • Hoito on fyysisesti ja/tai psyykkisesti erittäin raskasta.
 • Hoidettava tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja toisen henkilön apua esim. liikkumisessa, wc-käynneissä, peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailuissa ja lääkityksestä huolehtimisessa.
 • Hoidon sitovuutta ja vaativuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota päivittäisten toimintojen lisäksi kommunikaatioon sekä valvonnan ja erityisen vaativien hoitotoimenpiteiden tarpeeseen.
 • Hoidettava tarvitsee hoitoa myös yöaikaan. Yöaikaan tarvittava hoito on toistuvaa ja jatkuvaluonteista.
 • Hoivatyö edellyttää päätoimista työpanosta.
 • Hoidettavaa ei voi jättää yksin.

Kodin ulkopuolista palvelua enintään 20 tuntia/viikko.

Hengityshalvauspotilaiden ja muiden vastaavalla tavalla erityisen paljon ja/tai ammatillisen koulutuksen saaneen henkilön apua tarvitsevan asiakkaan tuki voidaan myöntää tätä korkeampana.