Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Aikuisten tuen palkkioluokat

Aikuisten eli 18 vuotta täyttäneiden omaishoidon palkkioluokat ovat 423,61 euroa,
700 euroa ja 1 200 euroa. Tuet maksetaan hoidon vaativuuden ja sitovuuden perusteella porrastaen täysin sadoin euroin lukuun ottamatta ylintä ylittävää tukea, ellei asiakas itse pyydä saada alempaa tukea.

Tuen kohdentaminen
Omaishoidon tuki kohdennetaan ensisijaisesti asiakkaille, joiden hoidosta omaishoitaja ottaa hoitaakseen pääosan, ja jotka eivät omaishoidon tuen lisäksi tarvitse säännöllisesti kotiin runsaasti kunnan järjestämiä muita palveluja.

Tuen myöntämisaika
Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi. Erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä määräaikaisena. Sopimus voidaan tarvittaessa tarkistaa. Omaishoidon tuen sopimus päättyy laitoshoidon kestäessä yhtäjaksoisesti yli kolme kuukautta.

Jatkuva hoidon tarve: tuki 423,61 euroa

 • Hoidettava selviytyy päivittäisissä toiminnoissa ja kodin ulkopuolisessa asioinnista valvonnan, seurannan ja tuen avulla. Omaishoito korvaa päivittäisiä kotihoidon palveluja, tukipalveluja ja palveluasumisen.
 • Hoito sitoo omaishoitajan pääsääntöisesti kokopäiväisesti ja päävastuu hoidosta on omaishoitajalla.
 • Hoidettava voi olla osan päivästä yksin tai yön yli yksin kotona.
 • Hoidettava voi tarvita hoitoa myös yöaikaan, mutta hoidon tarve yöaikaan ei ole jatkuvaa/säännöllistä.

Jatkuva ympärivuorokautisen hoidon tarve: tuki 700 euroa

 • Hoivatyö on fyysisesti ja/tai psyykkisesti raskasta
 • Hoidettava tarvitsee runsaasti jatkuvaa hoitoa, huolenpitoa ja apua lähes kaikissa päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa ympärivuorokautisesti ja tarvitsee sairauden, kehitysvamman tai psyykkisen vointinsa vuoksi jatkuvaa valvontaa.
 • Hoitotoimenpiteissä avustaminen vaatii pääsääntöisesti hoitajan fyysistä avustamista (muun muassa vaipan vaihto, nostoapu, kääntäminen).
 • Omaishoito korvaa ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen tarpeen.

Tukea alentavat seikat:
- Kotiin annettua palvelua tai kodin ulkopuolista palvelua
- 20 - 30 tuntia/viikko tuen määrä 500 euroa/kk
- yli 30 tuntia/viikko tuen määrä 400 euroa/kk

Erittäin vaativa ympärivuorokautisen hoidon tarve: tuki 1200 euroa

 • Hoidettava selviytyy päivittäisistä toiminnoista ainoastaan jatkuvalla ja runsaalla ympärivuorokautisella hoivalla.
 • Omaishoito on sitovaa ja fyysisesti ja/tai psyykkisesti erittäin raskasta.
 • Hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa, jatkuvaa apua, valvontaa ja/tai ohjausta henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa, myös yöaikaan.
 • Omaishoito on vaihtoehto ympärivuorokautiselle hoivalle.

Tukea alentavat seikat:
- Kotiin annettua palvelua tai kodin ulkopuolista palvelua
- 20 - 30 tuntia/viikko tuen määrä 800 euroa/kk
- yli 30 tuntia/viikko tuen määrä 700 euroa/kk