Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Käännökset

Käännöstilauksia otetaan vastaan pääasiassa viranomaisilta, mutta myös yksityiset henkilöt voivat tilata käännöksiä.

Pirkanmaan tulkkikeskus
puhelin 040 124 9541, käännökset
33500 Tampere

Käännösten tilaaminen

Käännöstilauksia voi lähettää osoitteeseen [email protected]

Käännettävän tekstin voi toimittaa joko sähköpostilla tai kirjepostilla. Tekstin on oltava laadultaan selkeästi luettavissa. Tilauksesta on käytävä ilmi lähtö- ja kohdekieli, tilaajan yhteystiedot, laskutusosoite, palautustapa ja mahdolliset erityistoiveet. Viranomaisen on ilmoitettava sen henkilön status (esim. Suomen kansalainen, pakolainen, turvapaikanhakija, ym.), jolle käännös tilataan.

Käännöstyöhön ja -tilaukseen on varattava riittävästi aikaa.

Tulkkikeskuksen tekemät käännökset varustetaan tulkkikeskuksen leimalla. Virallinen eli auktorisoitu käännös tehdään erillismaksusta tilaajan pyynnöstä. Auktorisoitu käännös tarvitaan mm. silloin, kun asiakirja esitetään Suomessa maistraatissa.

Yleisesti ottaen Suomen viranomaiset hyväksyvät tulkkikeskuksen leimalla varustetut käännökset.