Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Yksin saapuvat alaikäiset

Alaikäisten perheryhmäkoti

Valokuva: Alaikäisten perheryhmäkoti Satakielen rakennus.
Perheryhmäkoti Satakieli
sähköposti [email protected]
puhelin 040 800 4148, ohjaajat
33900 Tampere

Perheryhmäkoti Satakielessä asuu ilman huoltajaa Suomeen tulleita, oleskeluluvan saaneita lapsia. Lapset ja nuoret muuttavat perheryhmäkotiin turvapaikanhakijoita vastaanottavista ryhmäkodeista tai tukiasumisyksiköistä muualta Suomesta. Perheryhmäkodin paikkaluku on 14.

Lapset asuvat Satakielessä, kunnes täyttävät 18 vuotta tai kunnes omat vanhemmat muuttavat pysyvästi Suomeen.

Perheryhmäkodin tehtävänä on asumispalvelujen, kasvatuksen ja ohjauksen lisäksi tukea lapsia kotoutumaan Suomeen ja Tampereelle. Kotoutumisessa tärkeää on sopivan koulu- tai opiskelupaikan löytäminen jokaiselle asukkaalle.

Jokaiselle perheryhmäkodin lapselle nimetään omaohjaajapari. Omaohjaajat tukevat lasta päivittäisessä elämässä, kuten koulunkäynnissä ja raha-asioiden hoitamisessa.

Lisäksi kaikilla lapsilla on käräjäoikeuden määräämä edustaja, jonka kanssa perheryhmäkodin ohjaajat ja sosiaalityöntekijä tekevät yhteistyötä lapsen asioissa. Tarvittaessa käytetään omankielisiä asioimistulkkeja, tulkkipalvelut perheryhmäkoti ostaa Pirkanmaan tulkkikeskuksesta.

Perheryhmäkodissa toimii terveydenhoitaja, joka huolehtii asukkaiden terveyspalveluista ohjaten lapsia tarvittaessa muihin terveyspalveluihin.

Perheryhmäkoti on osa Tampereen kaupungin maahanmuuttajapalveluja ja tekee yhteistyötä alueella toimivien useiden eri alojen asiantuntijoiden kanssa.


Perheryhmäkodin johtaja
Mikko Sivonen
puhelin 050 063 5755
sähköposti [email protected]