Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Maahanmuuttajien palvelut

Neuvonta

Kuva: Maahanmuuttajainfo Mainion logo.

Mainio

Maahanmuuttajainfo Mainiosta saat apua 16 kielellä mm. asumiseen, työhön, koulutukseen ja oleskelulupiin liittyvissä kysymyksissä.

Kototori

Kototorilla saat ohjausta ja neuvontaa kuudella eri kielillä ilman ajanvarausta. Kototori löytyy Hervannasta. Siellä työskentelevät omakieliset yhteisöneuvojat yhdessä kaupungin sosiaalialan ammattilaisten kanssa.

Palvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Itsenäisesti muuttaneet

Voit käyttää Tampereen kaupungin järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja, jos olet saanut oleskeluluvan tai kotikuntasi on Tampere. Kotikunta rekisteröidään Ulkoinen linkkimaistraatissa , josta voit saada suomalaisen henkilötunnuksen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sivuilta löydät tietoa, kuinka toimia, jos esim. sairastut ja tarvitset lääkäriä, odotat lasta tai tarvitset ohjausta työllisyyspalveluihin.

Pakolaiset

Jos olet pakolainen tai muuten erityistä tukea tarvitseva maahanmuuttaja, ota yhtyettä maahanmuuttajien alkuvaiheen palveluihin: Saat tukea kotoutuaksesi Tampereelle ja selviytyäksesi itsenäisesti arkielämän asioissa. Ensivaiheen terveydenhoitajan vastaanotto toimii Hervannassa, missä uudet tulokkaat pääsevät terveystarkastukseen.

Paperittomat

Tampereen kaupunkin tarjoaa hätämajoitusta laittomasti maassa oleskeleville paperittomille eli entisille turvapaikanhakijoille. Palveluun hakeudutaan sosiaalipäivystyksen kautta. Lisätietoja: puhelin 0500 625 990.

Taustatietoa

Tampereella asuu yli 9 400 ulkomaan kansalaista noin 125 valtiosta. Heidän lisäkseen tamperelaisia, äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia, ovat Suomen kansalaisuuden jo saaneet henkilöt, jota ei eritellä tilastona.
Tampereella puhutaan noin 130 eri kieltä. Suurimpia kieliryhmiä ovat suomen ja ruotsin jälkeen mm. venäjä, arabia, englanti, viro, kiina, persia, kurdi, vietnam, turkki, saksa ja albania.

Valokuva: Maahanmuuttajamies ja -nainen.

Maahanmuuttajat tulevat Tampereelle eri syistä. He ovat: pakolaisia, paluumuuttajia ja perhesiteen perusteella oleskeluluvan saaneita henkilöitä. Tampereen kaupunki ottaa vastaan viranomaisjärjestelmän kautta noin 150 henkilöä vuodessa. Tampereelle muuttaa itsenäisesti vuodessa noin 200 henkilöä töihin, opiskelemaan ja avioliiton solmisen kautta.


Katso myös

Infofinland.fi-sivujen logo, joka ohjautuu ko. sivuille.