Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Veteraanit

Kuntoutus

Rintamaveteraaneja kuntoutetaan vuosittain kaupungin ja valtion määrärahoin.

Maksuttomat palvelut

Sotaveteraanin ei tarvitse maksaa terveyskeskusmaksua (20,60 euroa) perusterveydenhuoltoon kuuluvulla lääkärin vastaanotolla. Maksua ei peritä myöskään erikoissairaanhoitoon kuuluvalla silmä- ja korvalääkärin vastaanotolla, fysiatrin vastaanotolla, reumatoimistossa eikä diabetesvastaanotolla.

Rintamaveteraanien kuntoutusta varten tarvittavista lääkärintodistuksista ei peritä maksua. Muista todistuksista peritään normaalit maksut. Orivesiläiset rintamatunnuksen omaavat veteraanit matkustavat matkakortillaan ilmaiseksi ilman aikarajoitusta. Kelpoisuusalueena on Oriveden alue.

Sotaveteraani voi osoittaa oikeutensa maksuttomaan palveluun esittämällä

  • sotilaspassin, jossa on merkintä rintamasotilastunnuksesta.
  • erillisen kortin, jossa on merkintä rintamatunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai veteraanitunnuksen myöntämisestä.
  • kuvallisen Kela-kortin, jonka kääntöpuolella on merkintä R.

Tukea kotona asuville rintamaveteraaneille

Valtiokonttori on myöntänyt rintamaveteraaneille kotiin tuotavia palveluja varten erillisen määrärahan. Määrärahalla hankittavat palvelut ovat käytettävissä 31.10.2019 saakka. Marraskuun alussa laki muuttuu, ja sen jälkeen rintamaveteraanit saavat henkilökohtaisen määrärahan sijaan tarvitsemansa kotiin annettavat palvelut maksuttomina. Tampereen ja Oriveden rintamaveteraaneilla on mahdollisuus saada seuraavia etuja:

Sotaveteraanien kuljetuspalvelu
Veteraaneille myönnetään 56 yhdensuuntaista asiointiin ja virkistykseen tarkoitettua taksimatkaa ajalle 1.4. - 31.12.2019. Matkat ovat oman kunnan alueella tehtäviä matkoja, eikä niistä peritä omavastuuta. Matkoja ei voi käyttää Kelan korvaamiin terveydenhuoltomatkoihin.

Säännöllisen kotihoidon, palvelutalon kotihoidon ja palveluasumisen asiakasmaksut
Säännöllisen kotihoidon, palvelutalon kotihoidon ja palveluasumisen asiakasmaksut maksetaan rintamaveteraanien puolesta. Näitä asiakasmaksulaskuja ei 1.3.2019 alkaen tule veteraaneille.

Kotona asuvien veteraanien henkilökohtainen määräraha
Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat veteraanit saavat 2 000 euroa käytettäväksi kotona asumista tukeviin palveluihin vuonna 2019. Palveluja ovat ateriapalvelut (kohderuokailu, kotiinkuljetusateriat, lounassetelit), siivous-, pyykki-, saattaja- ja asiointipalvelut, jalkahoito, kotihoidon palvelut, turvapuhelin, tukikaiteiden ja luiskien asennus, kynnysten poistot, Armi Aktiivituoli, nurmikon leikkuu, lumityöt, rännien puhdistus, puiden pilkkominen.
Kotona asuvat rintamaveteraanit, jotka eivät käytä kaupungin säännöllisen kotihoidon palveluja, saavat henkilökohtaista määrärahaa kotona annettaviin palveluihin 4 000 euroa.

Kanttiinitoiminta lähitorilla
Maksuton kanttiinitoiminta (ruokailu ja ohjelma) jatkuu Oriveden palvelutalon lähitorilla.

**
Palveluiden tilaaminen:
Palveluiden käytöstä ja tilaamisesta voi sopia puhelimitse tai pyytämällä veteraanien asiakasohjaajan kotikäynnille. Kotikäynnillä kartoitetaan yhdessä palveluntarvetta ja asiakasohjaaja avustaa palveluiden tilaamisessa ja järjestämisessä.

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut

Rintamaveteraanien tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut maksetaan rintamaveteraanien puolesta 1.2. - 31.10.2019. Asiakasmaksuilla tarkoitetaan hoidosta, aterioista ja turvapalvelusta perittäviä maksuja.

Lisätietoja:
Asiakasohjaaja
Eeva Soukkala
puhelin 040 768 9078
sähköposti [email protected]