Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Olen elämänkriisissä avioeron, läheisen kuoleman tai muun syyn vuoksi

Kriisi voi olla seurausta elämäntilanteen äkillisestä muutoksesta tai järkyttävästä tapahtumasta. Sen voi laukaista myös ennakoitavissa oleva elämäntapahtuma, kuten vanhemmaksi tuleminen tai työttömäksi joutuminen.

Ihmiset kokevat vastoinkäymiset ja muutokset yksilöllisesti ja on useita keinoja selviytyä niistä.

Kriisit näkyvät ihmisissä monella tavalla mm. vireystilassa, voimavaroissa, sosiaalisissa suhteissa ja käyttäytymisessä.

Jos olet työssäkäyvä, hakeudu oman työterveyshuollon avun ja tutkimuksen piiriin. Työkyvyn ylläpito, riittävän varhainen hoito ja oikea-aikainen kuntoutus ovat työterveyshuollon tärkeimpiä ennalta ehkäiseviä toimia.

Jos olet koululainen tai opiskelija, saat apua:

Muissa tilanteissa hakeudu avun ja tutkimuksen piiriin omalle terveysasemallesi .


Entä tiedätkö nämä palvelut?

Sekä aikuissosiaalityö että lapsiperheiden sosiaalityö tarjoavat monipuolista tukea erilaisiin perhetilanteisiin. Ero lapsiperheessä -sivuilta löytyy tietoa eroa harkitseville ja jo eronneille.

Tukea on tarjolla myös mielenterveyteen perehtyneissä järjestöissä, yhdistyksissä ja seurakunnilla: