Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Olen huolissani lapsesta, nuoresta, perheen tai parisuhteen ongelmista

Huoli lapsesta ja nuoresta

Lapsen ja nuoren elämään kuuluu erilaisia kasvuun ja kehitykseen liittyviä haasteita. Aikuinen voi tukea lasta ja nuorta yksinkertaisin ja arkisin keinoin. Arvostava ja kiireetön kohtaaminen, myönteinen palaute ja yhdessä oleminen ovat keskeisiä arjen tapoja lisätä mielen hyvinvointia. Aikuista tarvitaan lapsen ja nuoren rinnalla ja turvana, vastoinkäymisisten, pettymysten ja muutosten kohdatessa. Mielenterveyttä tukee kyky kohdata vastoinkäymisiä ja sopeutua muutoksiin.

Jos olet huolissasi lapsen tai nuoren mielenterveydestä, on ensiksi hyvä ottaa asia puheeksi hänen kanssaan. Myös muita lapsen elämässä mukana olevia ihmisiä kannattaa lähestyä.

Vanhemmuuden tärkein tehtävä on lapsen elämänehtojen turvaaminen. Vanhempi huolehtii lapsen tarpeista, rakastaa lasta, kasvattaa häntä ja opettaa lapselle yhteiskunnan sääntöjä ja kulttuuria. Tärkeää on, että vanhempi on lapselle turvallinen aikuinen.

Mielenterveyspulmat voivat näkyä mm. käytöksen muutoksena, sosiaalisista suhteista vetäytymisenä, haluttomuutena käydä koulua, univaikeuksina ja ruokailutottumuksiin liittyvinä muutoksina.

Katso, kenen puoleen voit kääntyä, kun koet tarvitsevasi apua lapsesi ja nuoresi asioissa:

Tukea parisuhteeseen

Parisuhteen toimivuus on sekä suhteen osapuolten että koko perheen hyvinvoinnin kannalta olennainen tekijä. Parisuhteen hyvinvointi ei ole oma irrallinen elämänalueensa, vaan siihen vaikuttavat kaikki elämän mukanaan tuomat muutokset. Mitä paremmin parisuhteessa elävät voivat toistensa kanssa, sitä paremmin he jaksavat ottaa vastaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Parisuhteen hyvinvointiin ja toimivuuteen voi vaikuttaa. Pienet teot ja keskustelut auttavat pitämään parisuhteen elävänä ja vastavuoroisena. Aina väliajoin onkin hyvä pysähtyä pohtimaan yhteisen rakkaussuhteen toimivuutta.

Apua parisuhteen haasteisiin: