Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Ikäihmiset

Ikääntyvillä mielenterveyttä horjuttaa tavallisimmin alavireisyys ja eriasteiset masennustilat. Ikääntyvän masennuksen taustalla on usein menetys tai menetyksen uhka, pitkittynyt suru, muutto omasta kodista tai taloudellisen tilanteen heikkeneminen.

Masennus saattaa ilmetä unettomuutena, kipuina ja muina fyysisinä vaivoina, ruokahaluttomuutena sekä kykenemättömyytenä selvitä jokapäiväisistä askareista.

Masennustilojen varhainen tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Sosiaalinen kanssakäyminen ja aktiivisuus vähentävät lievien ja keskivaikeiden masennustilojen syntymistä.

Peruspalvelut

Mieltä painavista asioista voit ensikontaktina keskustella oman terveysasemasi terveydenhoitajan tai kotihoidon työntekijän kanssa. Mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä myös hoitavan lääkärin puoleen, joka tarvittaessa ohjaa jatkohoitoon.

Senioripysäkki on TampereMissio Palvelut Oy:n ylläpitämä tukipiste, joka on tarkoitettu yli 60-vuotiaille. Senioripysäkki tarjoaa keskusteluapua yksinäisyyteen, alavireisyyteen ja elämänmuutoksiin mielenterveysalan ammattilaisten kanssa. Mahdollisuus yksilö- ja ryhmäkeskusteluun.

Senioripysäkki
puhelin 040 632 7455, ajanvaraus
33200 Tampere

Sairaalahoito