Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Mielenterveyspalvelut

Hoitoon hakeutuminen

Mielenterveysongelmat alkavat usein vähitellen. Yleisiä mielenterveyteen liittyviä ongelmia ovat mm. pitkäaikainen stressi, unihäiriöt, masentunut tai ahdistunut mieliala sekä paniikkioireet. Hoitoon hakeutumista ei kannata viivytellä: varhaisella tuella voidaan ennalta ehkäistä vakavien ongelmien syntymistä.

Ensikontaktit

Usein luontevinta on hakea ensin apua omalta terveysasemalta, neuvolasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta tai työterveydestä. Alkuselvittelyä voivat antaa esim. lääkäri, terveydenhoitaja tai sosiaalityöntekijä. Kohderyhmittäisille sivuilla on tietoa hoitopaikoista, joista ohjataan tarvittaessa eteenpäin:

Kun avuntarve on välitön

Vakavissa ja äkillistä päivystyksellistä hoitoa vaativissa tilanteissa otetaan yhteyttä joko Akuuttipsykiatrian poliklinikkaan tai Ensiapu Acutaan:

Kun olet jo asiakas

Valokuva: Vastaanotolla.

Aikuisten mielenterveyspalvelut: keskus 03 565 715, ma - pe klo 8.15 - 15.30


Hoidossa olevien potilaiden vastaanottoaikojen muutokset ja muut tiedustelut:
Psykiatriakeskus , puh. 03 565 715

Sarviksen psykiatria , puh. 03 5657 2900

Tipotien psykiatria , puh. 03 5657 5937


Paperiset lähetteet (myös päihdekeskusta koskevat) toimitetaan osoitteeseen Tampereen kaupunki, Mielenterveys- ja päihdepalvelut/Lähetetiimi, Hatanpäänkatu 3 B (2. krs), 33900 Tampere.


Reseptien uusinta mielenterveys- ja päihdepalveluissa (pdf)Tietoa reseptien uusimisesta mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä ohjeistus, kuinka reseptin uusimispyyntö tehdään Omakanta-palvelussa


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/mielenterveys