Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Konsti - kotiin suunnattu tuki päihde- ja mielenterveysasiakkaille

Tukikäynnit

Konsti tukee kotikäynneillä yli 18-vuotiaiden tamperelaisten päihde- ja mielenterveysasiakkaiden arjen hallintaa ja toimintakykyä sekä kotona asumista. Tavoitteena on ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja laitos-/sairaalajaksoja sekä tukea asiakkaita laitos-/sairaalahoidon jälkeen.

Kaikille asiakkaille suunnitellaan yksilöllinen, lyhyt määräaikainen tukijakso, jonka aikana asiakasta ohjataan tarvittaessa muihin häntä hyödyttäviin palveluihin. Käynnit ovat maksuttomia.

Kotiin tehtävä alkoholikatkaisuhoito yli 65-vuotiaille

Toiminta sisältää lääkkeellisen alkoholikatkaisuhoidon yli 65-vuotiaille sekä sellaisille asiakkaille, joiden kohdalla on arvioitu, että muut katkaisuhoidon muodot eivät sovellu.

Lääkkeellinen kotikatkaisuhoito kestää 3 - 7 vuorokautta, jonka jälkeen jatketaan päihteettömyyttä tukevia kotikäyntejä. Katkaisuhoidon aloittamisesta vastaa lääkäri. Käynnit ovat asiakkaille maksuttomia.

Yhteydenotot

Konstin tuen tai katkaisuhoidon piiriin voi ohjautua yhteistyötahojen kautta. Asiakas tai hänen läheisensä voi ottaa myös itse yhteyttä yksikköön. Jos yhteydenottajana on läheinen tai yhteistyötaho, tulee asiakkaalta olla pyydettynä lupa Konstin yhteydenottoon.

Asiakkaaseen ollaan yhteydessä ennen kartoituskäynnin tekemistä kotiin. Käynti pyritään tekemään 1 - 3 vuorokauden kuluessa. Sen aikana kartoitetaan ja arvioidaan asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tilanne, palvelujen tarve sekä asetetaan käynneille tavoitteet.

Työntekijät tavoittaa numerosta 040 806 2117 arkisin klo 8 - 19 ja viikonloppuisin klo 8 - 17 tai sähköpostitse konsti(at)tampere.fi.

**
Konstissa työskentelee kolme sairaanhoitajaa, neljä lähihoitajaa ja ohjaaja. Lääkärinä toimii Selviämis- ja katkaisuhoitoaseman lääkäri. Yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä muiden päihde- ja mielenterveyspalvelujen sekä kolmannen sektorin kanssa, mutta ei ole kotikatkaisuhoitoa lukuun ottamatta varsinainen hoitotaho.


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kotikatko