Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Koulutukset

Vanhemmille

Koulutukset on tarkoitettu tamperelaisille ja orivesiläisille vanhemmille.

Nepsy-perustieto alle kouluikäisten vanhemmille

Seuraava koulutus ti 24.9.2019 klo 14 - 16 ja ti 1.10.2019 klo 14 - 16
Paikka: Tipotien sosiaali- ja terveysasema, Tipotie 4 (1. krs)
Kouluttajat: Elina Pohjankunnas, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja Laura Ristolainen, terveydenhoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Käsiteltävät aihealueet on:

 • Osa 1: Tunnistaminen ja neuropsykiatrinen tausta (24.9)
 • Osa 2: Kuntoutus ja ohjaaminen (1.10)

Ryhmään mahtuu 20 vanhempaa.

Ilmoittautumiset:
Laura Ristolainen
sähköposti [email protected]

Nepsy-perustieto kouluikäisten vanhemmille

Seuraava koulutus to 26.9.2019 klo 13.30 - 16 ja to 3.10.2019 klo 13.30 - 16.
Paikka: Tipotien sosiaali- ja terveysasema, Tipotie 4 (1. krs)
Kouluttajat: Sami Keto, perhetyöntekijä, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja Kirsi Kulmala, terveydenhoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Käsiteltävät aihealueet:

 • Osa 1: Tunnistaminen ja neuropsykiatrinen tausta (26.9)
 • Osa 2: Ohjaaminen (3.10)

Ryhmään mahtuu 20 vanhempaa.

Ilmoittatumiset:
Sami Keto
sähköposti [email protected]


Ammattilaisille

Ikäryhmittäin kohdennetut Nepsy-perustietokurssit järjestetään keväisin ja syksyisin. Koulutuksien teemoina on tunnistaminen ja neurokognitiivinen tausta, neuropsykiatrisen lapsen kohtaamisen ja kuntoutuksen pääperiaatteet sekä työkalupakki arkeen. Nepsy-perustietokurssit on tarkoitettu tamperelaisille ja orivesiläisille.

Nepsy-perustieto alle kouluikäisten kanssa työskenteleville

Seuraava koulutus 2020
Nepsytieto osa 1:
Nepsytieto osa 2:

Paikka: Tipotien sosiaali- ja terveysaseman auditorio, Tipotie 4 (5. krs)

Osa 1

 • Tunnistaminen ja neuropsykiatrinen tausta. Lyhyt kuvaus: autismikirjo, ADHD/ADD, kielelliset vaikeudet, Tourette.
 • Miten haasteet näkyvät lasten toiminnassa: kielenkehitys, vuorovaikutus ja kommunikaatio, aistitiedot käsittely, syy-seuraussuhteet, kokonaisuukisen hahmotus, ajanhahmotus, vireystilan vaihtelut, toiminnanohjaus, mielen malli, automatisaatio?
 • Kuntoutuksen ja ohjaamisen pääperiaatteet. Nepsy-ohjaamiseen liittyvien menetelmien esittelyä: struktuuri, ennakointi, osittaminen, motivointi, visuaalisuus ja positiivisuus sekä ohjuksessa käytettäviä välineitä ja materiaalia.

Osa 2

 • Miten tukea lapsen varhaiskehitystä - omatoimisuustaidot, leikki-ja vapaa-ajantaidot, jäljittely, itsesäätelyntaidot, hieno- ja karkeamotoriikka
 • Työkaluja arkeen kuntoutuksen ja ohjaamisen tueksi: arjen keinoja motivointiin ja käyttäytymisen muokkaamiseen, jumitilanteisiin, haastavan käyttäytymisen ennalta ehkäisyyn ja vähentämiseen

Kouluttajat: Elina Pohjankunnas, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja Laura Ristolainen, terveydenhoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Nepsy-perustieto kouluikäisten kanssa työskenteleville

Seuraava koulutus to 14.11.2019 klo 13 - 15.45
Paikka: Tipotien sosiaali- ja terveysaseman auditorio, Tipotie 4 (5. krs)

Aiheet:

 • Tunnistaminen ja neuropsykiatrinen tausta. Lyhyt kuvaus: autismikirjo, ADHD/ADD, kielelliset vaikeudet, Tourette.
 • Miten haasteet näkyvät lapsen ja nuoren toiminnassa?
 • Kuntoutuksen ja ohjaamisen pääperiaatteet, työkaluja arkeen.
 • Nepsy-ohjaamiseen liittyvien menetelmien esittelyä: struktuuri, ennakointi, osittaminen, motivointi, visuaalisuus ja positiivisuus sekä ohjuksessa käytettäviä välineitä ja materiaalia.
 • " Levoton, ylivilkas, tarkkaamaton" -yhteistyömallin esittely

Kouluttajat: Sami Keto, perhetyöntekijä, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja Kirsi Kulmala, terveydenhoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Tilattavat, maksuttomat koulutukset

Koulutuksia neuropsykiatrisista häiriöistä ja arjen selviytymiskeinoista järjestetään tilauksesta kohdennetusti eri ammattiryhmille ja työyhteisöille, esim. koulun ja päiväkodin henkilökunnalle.

Lisätiedot ja varaukset:
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja
Elina Pohjankunnas
sähköposti [email protected]


Yksilöllinen valmennus

Nepsy-tukitiimi arvioi tapauskohtaisesti valmennuksen tarvetta ja sopivuutta.

Neuropsykiatrinen valmennus on yksilöllisesti räätälöityä, ratkaisukeskeistä ja yhteisöllistä kuntoutusta, jota antaa ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Valmennuksen avulla autetaan ja ohjataan lapsia, nuoria ja vanhempia, jotka tarvitsevat neuropsykiatrisista haasteista johtuen tukea erilaisissa elämän- ja arjenhallintaan liittyvissä asioissa. Lasten kohdalla valmennus painottuu vanhempien kanssa työskentelyyn.

Valmennus on käytännönläheistä, tavoitteellista toimintaa ja perustuu aina valmennettavan tarpeisiin. Valmennuksella pyritään arjenhallintataitojen lisäämiseen niin kotona, opiskelussa kuin vapaa-aikana. Valmennettavan kanssa yhdessä keskustellen etsitään hänelle parhaiten sopiva työskentelymuoto: se voi olla keskustelua, mallittamista, visualisointia, toiminnallisuutta tai jotakin muuta.

Valmennus sisältää 5 - 15 tapaamista. Tapaamisten ohella yhteyttä pidetään usein sähköpostitse ja puhelimitse. Valmennettavan vahvuuksien ja voimavarojen löytäminen luo pohjaa ja mahdollisuuden uusille käyttäytymismalleille. Tavoitteena on vahvistaa valmennettavan kokonaisvaltaista hyvinvointia.