Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Koulutukset

Vanhemmille

Koulutukset on tarkoitettu tamperelaisille ja orivesiläisille vanhemmille, joilla on huolta lapsen nepsy-tyyppisestä käyttäytymisestä tai jos lapsella on jo nepsy-diagnoosi.

Nepsy-perustieto alle kouluikäisten vanhemmille

Seuraava nepsy-perustietokoulutus on ti 4.5.2021 klo 14 - 16.30 ja ti 11.5.2021 klo 14 - 16.30.
Paikka: Tipotien sosiaali- ja terveysasema, Tipotie 4 (Perheneuvola, 1. krs)
Kouluttajat: Elina Pohjankunnas, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja Laura Ristolainen, terveydenhoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Käsiteltävät aihealueet on:

 • Osa 1: Tunnistaminen ja neuropsykiatrinen tausta (ke 20.1.2021)
 • Osa 2: Kuntoutus ja ohjaaminen (ke 27.1.2021)

Ryhmään mahtuu 20 vanhempaa. Huom. Koronarajoitukset huomioiden.

Ilmoittautumiset:
Laura Ristolainen
sähköposti [email protected]

Nepsy-perustieto kouluikäisten vanhemmille

Kevään 2021 kaksiosaiset koulutukset:
- Helmikuussa eli to 4.2.2021 klo 13.30 - 16 ja to 11.2.2021 klo 13.30 - 16 (koulutus on täynnä)
- Huhtikuussa eli to 15.4.2021 klo 13.30 - 16 ja 29.4.2021 klo 13.30 - 16 (koulutus on täynnä)

Paikka: Tipotien sosiaali- ja terveysasema, Tipotie 4 (Perheneuvola, 1. krs)
Kouluttajat: Sami Keto, perhetyöntekijä, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja Kirsi Kulmala, terveydenhoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Käsiteltävät aihealueet:

 • Osa 1: Tunnistaminen ja neuropsykiatrinen tausta (to 4.2.2021)
 • Osa 2: Ohjaaminen (to 11.2.2021)

Ryhmään mahtuu 20 vanhempaa. Huom. koronarajoitukset huomioiden.

Ilmoittatumiset:
Sami Keto
sähköposti [email protected]

Nepsy-perustietokoulutus vieraskielisille vanhemmille

Koulutus järjestetään oman kielen tulkin kanssa. Myös perheen työntekijä voi halutessaan osallistua koulutukseen, mikäli hän on sopinut siitä perheen kanssa.
Yksiosainen nepsy-perustietokoulutus on to 6.5.2021 klo 13.30 - 16.
Ilmoittautumisen yhteydessä huomoitava tulkin saatavuus, nepsy-tukitiimi varaa tulkin.

Paikka: Tipotien sosiaali- ja terveysasema, Tipotie 4 (luentosali, 5. krs)
Kouluttajat: Sami Keto, perhetyöntekijä, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja Kirsi Kulmala, terveydenhoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Ilmoittatumiset:
Kirsi Kulmala
sähköposti [email protected]


Ammattilaisille

Ikäryhmittäin kohdennetut Nepsy-perustietokurssit järjestetään keväisin ja syksyisin. Koulutuksien teemoina on tunnistaminen ja neurokognitiivinen tausta, neuropsykiatrisen lapsen kohtaamisen ja kuntoutuksen pääperiaatteet sekä työkalupakki arkeen. Nepsy-perustietokurssit on tarkoitettu tamperelaisille ja orivesiläisille.

Nepsy-perustieto alle kouluikäisten kanssa työskenteleville

Seuraava koulutus pidetään 2021.

 • Nepsytieto, osa 1:
 • Nepsytieto, osa 2:

Paikka: Tipotien sosiaali- ja terveysaseman auditorio, Tipotie 4 (5. krs)

Osa 1

 • Tunnistaminen ja neuropsykiatrinen tausta. Lyhyt kuvaus: autismikirjo, ADHD/ADD, kielelliset vaikeudet, Tourette.
 • Miten haasteet näkyvät lasten toiminnassa: kielenkehitys, vuorovaikutus ja kommunikaatio, aistitiedot käsittely, syy-seuraussuhteet, kokonaisuukisen hahmotus, ajanhahmotus, vireystilan vaihtelut, toiminnanohjaus, mielen malli, automatisaatio?
 • Kuntoutuksen ja ohjaamisen pääperiaatteet. Nepsy-ohjaamiseen liittyvien menetelmien esittelyä: struktuuri, ennakointi, osittaminen, motivointi, visuaalisuus ja positiivisuus sekä ohjuksessa käytettäviä välineitä ja materiaalia.

Osa 2

 • Miten tukea lapsen varhaiskehitystä - omatoimisuustaidot, leikki-ja vapaa-ajantaidot, jäljittely, itsesäätelyntaidot, hieno- ja karkeamotoriikka
 • Työkaluja arkeen kuntoutuksen ja ohjaamisen tueksi: arjen keinoja motivointiin ja käyttäytymisen muokkaamiseen, jumitilanteisiin, haastavan käyttäytymisen ennalta ehkäisyyn ja vähentämiseen

Kouluttajat: Elina Pohjankunnas, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja Laura Ristolainen, terveydenhoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Nepsy-perustieto kouluikäisten kanssa työskenteleville

Seuraava koulutus pidetään 2021.
Paikka: Tipotien sosiaali- ja terveysaseman auditorio, Tipotie 4 (5. krs)

Aiheet:

 • Tunnistaminen ja neuropsykiatrinen tausta. Lyhyt kuvaus: autismikirjo, ADHD/ADD, kielelliset vaikeudet, Tourette.
 • Miten haasteet näkyvät lapsen ja nuoren toiminnassa?
 • Kuntoutuksen ja ohjaamisen pääperiaatteet, työkaluja arkeen.
 • Nepsy-ohjaamiseen liittyvien menetelmien esittelyä: struktuuri, ennakointi, osittaminen, motivointi, visuaalisuus ja positiivisuus sekä ohjuksessa käytettäviä välineitä ja materiaalia.
 • " Levoton, ylivilkas, tarkkaamaton" -yhteistyömallin esittely

Kouluttajat: Sami Keto, perhetyöntekijä, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja Kirsi Kulmala, terveydenhoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja


Tilattavat, maksuttomat koulutukset

Koulutuksia neuropsykiatrisista häiriöistä ja arjen selviytymiskeinoista järjestetään tilauksesta kohdennetusti eri ammattiryhmille ja työyhteisöille, esim. koulun ja päiväkodin henkilökunnalle.

Lisätiedot ja varaukset:
Perhetyöntekijä, neuropsykiatrinen valmentaja
Sami Keto
puhelin 040 800 4216
sähköposti [email protected]