Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Arjen tuki ja selviytymiskeinot

Oikea-aikainen ohjaus, kuntoutus ja tuki voivat ratkaisevasti helpottaa lapsen, nuoren ja hänen lähiympäristönsä elämää ja ennaltaehkäistä ongelmien ja negatiivisen kierteen syntyä.

Ohjauksella ja kuntoutuksella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla vanhemmat ja ammattilaiset tukevat lapsen tai nuoren taitojen kehittymistä hänen arkiympäristössään. Toiminnan ja ohjauksen tulee olla suhteutettuna lapsen tarpeisiin, tilanteisiin sekä kehitys- ja taitotasoon.

Keinoja, joista voit saada apua nepsy-arkeen

Kuva: Nepsy-tiimin palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Varhaiskuntoutus lisää treenausaikaa

Kuntoutuksen aloittamiseen ei tarvita diagnoosia, vaan se voidaan aloittaa heti, kun ongelmat havaitaan. Kuntoutuksen aloittaminen on "keksintötoimintaa", jossa epävarmuus, kokeileminen, epäonnistuminen, onnistuminen ja löytämisen riemu vaihtelevat.

Kuntoutus on etenemistä askel kerrallaan, jarruttamista, kysymyksiä, toistamista, yrityksiä sekä erehdyksiä ja yhteistyötä.


Ammattihenkilöiden toteuttama kuntoutus

1. Kartoita

 • lapsen tai nuoren vahvuudet ja voimavarat
 • perheen vahvuudet ja voimavarat
 • lapsen tai nuoren ei-toivottu käytös perheessä ja muissa kehitysympäristöissä (päiväkoti, koulu, kaveripiiri, harrastukset)
 • lapsen tai nuoren neurokognitiiviset erityisvaikeudet ei-toivotun käyttäytymisen taustalla
 • lapsen tai nuoren mahdolliset liitännäisongelmat (esim. mielialan lasku, pelot, unihäiriöt, aggressiivinen käytös)
 • hyvän kasvun edellytykset:
  - riittävä uni ja lepo
  - terveellinen, säännöllinen ruokailu
  - riittävä liikunta
  - arjen rutiinit
  - TV, internet ja pelit kohtuudella ikärajat huomioiden
 • aiemmin toteutettu kuntoutus ja arjen tukitoimet, sekä niistä saatu hyöty

2. Tee kuntoutussuunnitelma

 • yhteistyössä perheen, päivähoidon/koulun ja mahdollisten hoitotahojen kanssa
 • arjessa kehitystä eteenpäin vievien kuntoutusmallien ja toimintatapojen kartoitus ja käyttöönotto
 • mahdolliset muut terapiat ja kuntoutukset (esim. neuropsykologinen kuntoutus, toiminta-, puhe-, ratsastus-, taide- ja musiikkiterapia)

3. Vanhempien jaksamisen tukeminen

 • voimavarojen arviointi ja tukeminen
 • Nepsytieto-kurssit lapsen lähiaikuisille
 • tukiperhe, vertaistuki ja sopeutumisvalmennus

Kasvutikkaat ja Taidot ja harjoiteltavat asiat -lomakepohjat ovat tiedon keruun avuksi. Ne voivat kulkea lapsen ja nuoren mukana mm. eri ikävaiheissa ja kasvuympäristöissä.