Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Päiväperho

Päiväperhon kohtaamispaikka on kiinni tilapäisesti 24.1.2022 lähtien.

Nukkuvan vauvan varpaat.

Perhetukikeskus Päiväperho on erikoistunut päihteiden tuomiin ongelmiin. Päiväperho tarjoaa monipuolista tukea, hoitoa ja kuntoutusta syntyville ja syntyneille lapsille perheineen. Työskentelyllä tuetaan vanhempien ja lasten hyvinvointia sekä lasten kasvua ja kehitystä. Päiväperhon työskentelyn lähtökohta on asiakasta arvostava ja tasavertainen kohtelu.

Voit ottaa yhteyttä Päiväperhoon joko puhelimitse tai tulemalla käymään. Ajanvarausta ei tarvita. Yhteydenoton perusteella sinulle tarjotaan mahdollisuus hakeutua tarpeenmukaisen hoidon ja tuen piiriin. Palvelu on maksutonta. Vieroitushoidosta peritään asiakasmaksu.

Päiväperho
puhelin 040 806 3941, kohtaamispaikka (ma, ti, ke, pe klo 10 - 14, to suljettu)
puhelin 040 801 6632, kriisiosasto 24h
puhelin 044 486 3176, perhekuntoutus
33180 Tampere

Valokuva: Päiväperho sijaitsee Rauhaniemessä.

Kohtaamispaikka

Päiväperhon kohtaamispaikka tarjoaa raskaana oleville sekä pienten lasten perheille kotoisan paikan, missä voi tavata toisia perheitä, ruokailla, lukea päivän lehdet sekä keskustella työntekijän kanssa. Kohtaamispaikalla on mahdollista osallistua erilaisiin ryhmiin ja saada keskusteluaikoja.

Kohtaamispaikalle voit tulla sen aukioloaikoina (ma, ti, ke ja pe klo 10–14) nimettömänä ja ilman ajanvarausta. Kohtaamispaikalla on tarjolla kaikille ilmainen lounas.

Kohtaamispaikan työntekijät vastaavat myös lastensuojelullisten puhallutusten ja huumeseulojen otosta sekä lasta odottavien ja pienten lasten äitien korvaushoidosta.

Äitiys- ja lastenneuvola

Päiväperhon neuvola tarjoaa tukea ja tietoa perheille erityisesti silloin, kun vanhemmuuden haasteena on päihteiden käyttö. Neuvolassa raskaudenseuranta suunnitellaan yksilöllisesti tarpeen mukaan.

Päihteettömyyttö tuetaan tarjoamalla huumeseuloja ja puhallutuksia, päihdekeskusteluja ja ryhmätoimintaa. Raskausaikana tuetaan vanhempia luomaan suhdetta syntyvään lapseen. Lastenneuvolassa seurataan lapsen kehitystä ja tuetaan kehityksen edistymistä. Neuvolassa on oma psykologi ja fysioterapeutti.

Muutos äitiys- ja lastenneuvolan asiakasmaksuihin 3.1.2022 alkaen:
äitiysneuvolassa peritään maksu kaikista lääkäri- tai hoitajakäynnistä, jonka asiakas on jättänyt käyttämättä ja perumatta ilman hyväksyttävää syytä.

Peruuttamattoman käynnin maksu on 51,50 euroa. Alle 18-vuotiailta maksua ei peritä. Maksu voidaan periä, vaikka itse käynti olisi maksuton. Maksu koskee myös etäpalveluja.

Maksua ei peritä, jos käynti perutaan esteen sattuessa viimeistään 24 tuntia ennen sen alkua.

Maksua ei myöskään peritä tilanteissa, jolloin asiakkaan on ollut käytännössä mahdoton perua aikaa vuorokautta ennen.

Voit muuttaa ja perua varatun ajan soittamalla terveydenhoitajan numeroon.

Perheiden osastohoito

Päiväperhon perheiden osastohoito on tarkoitettu raskaana oleville ja perheille, joilla haasteena ovat päihteet.

Päivystävälle perheosastolle voit tulla akuutissa kriisitilanteessa tai suunnitelmallisesti. Osastolle voit tulla koko perheen kanssa tai jos olet raskaana. Osastojakso toteutetaan yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Osastolla oleva Kehräämö tarjoaa tukea ja hoitoa vieroitusoireiselle vauvalle ja hänen vanhemmilleen ympäri vuorokauden. Kehräämöhoidossa saatetaan loppuun vauvalle sairaalassa aloitettu lääkehoito ja jatketaan vieroitusoireseurantaa.

Perhekuntoutusosastolle voit tulla perheesi kanssa vain sosiaalityöntekijän päätöksellä.
Päihdeperhekuntoutus on yksilöllistä hoitoa, johon kuuluvat erilaiset hoidolliset ryhmät ja työskentely yhdessä omatyöntekijän kanssa. Päihdeperhekuntoutus on tiivistä päihdehoitoa ja perheen tukemista itsenäiseen lapsiperhearkeen.

Konsultaatio ja yhteistyö

Päiväperho tekee yhteistyötä perheitä kohtaavien tahojen kanssa toimien yhteislinkkinä mm. äitiys- ja lastenneuvoloiden, terveyden- ja päihdehuollon sekä lastensuojelun välillä.

Päiväperho vaikuttaa myös asiantuntijana perheiden elinolojen kehittämiseen kouluttaen, konsultoiden sekä olemalla mukana yliopistollisissa tutkimuksissa.

Facebook-logo.

Yhteystiedot

Perhetukikeskuksen johtaja
Timo Ahonen
puhelin 050 345 0796
sähköposti [email protected]

Kohtaamispaikka, korvaushoito sekä äitiys- ja lastenneuvola
Osastonhoitaja 040 801 6550
Terveydenhoitajat 040 800 7315, 040 801 6559 tai 044 486 3173
Kohtaamispaikka ja seulat 040 806 3941

Perheiden osastohoito
Osastonhoitaja 040 800 7965
Kriisiosasto 040 801 6632
Perhekuntoutus 044 486 3176


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/paivaperho