Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Päiväperho

Perhetukikeskus Päiväperho erikoistunut päihteiden tuomiin ongelmiin. Päiväperho tarjoaa monipuolista tukea, hoitoa ja kuntoutusta syntyville ja syntyneille lapsille perheineen. Työskentelyllä tuetaan vanhempien ja lasten hyvinvointia sekä lasten kasvua ja kehitystä. Päiväperhon työskentelyn lähtökohta on asiakasta arvostava ja tasavertainen kohtelu.

Voit ottaa yhteyttä Päiväperhoon joko puhelimitse tai tulemalla käymään. Ajanvarausta ei tarvita. Yhteydenoton perusteella sinulle tarjotaan mahdollisuus hakeutua tarpeenmukaisen hoidon ja tuen piiriin. Palvelu on maksutonta. Vieroitushoidosta peritään asiakasmaksu.

Valokuva: Päiväperho sijaitsee Rauhaniemessä.
Päiväperho
puhelin 040 806 3941, kohtaamispaikka
puhelin 040 801 6632, kriisiosasto 24h
puhelin 040 800 7965, perheiden osastohoito
faksi 03 5657 3786
33180 Tampere
avoinna ma, ti, ke, pe klo 10 - 14, to suljettu

Kohtaamispaikka

Päiväperhon kohtaamispaikka tarjoaa raskaana oleville sekä pienten lasten perheille kotoisan paikan, missä voi tavata toisia perheitä, ruokailla, lukea päivän lehdet sekä keskustella työntekijän kanssa. Asiakkaiden on mahdollista osallistua erilaisiin ryhmiin ja saada keskusteluaikoja. Kohtaamispaikalle voi tulla sen aukioloaikoina (ma, ti, ke ja pe klo 10–14) nimettömänä ja ilman ajanvarausta. Kohtaamispaikalla on tarjolla kaikille ilmainen lounas.

Kohtaamispaikan työntekijät vastaavat myös lastensuojelullisten puhallutusten ja huumeseulojen otosta sekä lasta odottavien ja pienten lasten äitien korvaushoidosta.

Äitiys- ja lastenneuvola

Päiväperhon neuvola tarjoaa tukea ja tietoa perheille erityisesti silloin, kun vanhemmuuden haasteena on päihteiden käyttö. Neuvolassa raskaudenseuranta suunnitellaan yksilöllisesti tarpeen mukaan.

Päihteettömyyden tueksi tarjotaan huumeseuloja ja puhallutuksia, päihdekeskusteluja ja ryhmätoimintaa. Raskausaikana tuetaan luomaan suhdetta syntyvään lapseen. Lastenneuvolassa seurataan lapsen kehitystä ja tuetaan kehityksen edistymistä. Neuvolassa on oma psykologi ja fysioterapeutti.

Perheiden osastohoito

Päivystävälle perheosastolle voi tulla akuutissa kriisitilanteessa tai suunnitelmallisesti raskaana oleva tai perhe, silloin kun haasteena ovat päihteet. Osastojakso toteutetaan yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Osastolla oleva Kehräämö tarjoaa tukea ja hoitoa vieroitusoireiselle vauvalle ja hänen vanhemmilleen ympäri vuorokauden. Kehräämöhoidossa saatetaan loppuun vauvalle sairaalassa aloitettu lääkehoito ja jatketaan vieroitusoireseurantaa.

Päihdeperhekuntoutus on yksilöllistä hoitoa, johon kuuluu erilaiset hoidolliset ryhmät ja omatyöntekijätyöskentely. Päihdeperhekuntoutus on tiivistä päihdehoitoa ja perheen tukemista itsenäiseen lapsiperhearkeen. Perhekuntoutusosastolle siirtymisestä päättää sosiaalityöntekijä.

Konsultaatio ja yhteistyö

Päiväperho tekee yhteistyötä perheitä kohtaavien tahojen kanssa toimien yhteislinkkinä mm. äitiys- ja lastenneuvoloiden, terveyden- ja päihdehuollon sekä lastensuojelun välillä.

Päiväperho vaikuttaa myös asiantuntijana perheiden elinolojen kehittämiseen kouluttaen, konsultoiden sekä olemalla mukana yliopistollisissa tutkimuksissa.

Facebook-logo.

Lisätietoja

Perhetukikeskuksen johtaja
Timo Ahonen
puhelin 050 345 0796
sähköposti [email protected]


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/paivaperho

Ajankohtaista