Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kissanmaan perhetukikeskus

Kissanmaan perhetukikeskus tarjoaa lastensuojelun lyhytaikaisia laitospalveluja ja intensiivistä perhetyötä.

Kissanmaan perhetukikeskus
33520 Tampere

Bussiyhteydet: Reittioppaan reittiehdotus (täytä itse lähtöpaikkasi, määränpää on jo valmiiksi valittuna).


Perhetukikeskuksen johtaja
Miia Nippala
puhelin 040 800 7665
sähköposti [email protected]

Lasten osasto

Lasten osasto tarjoaa alle 12-vuotiaille lyhytkestoista osastohoitoa. Osastolla on kuusi asiakaspaikkaa. Siellä työskentelee moniammatillinen henkilöstö.

Lapsi ohjautuu yksikköön kiireellisen palveluohjauksen kautta suunnittelemattomasti ja ennakoimattomasti. Alle 12-vuotiaiden kiireellisten sijoitusten palveluohjauksen hoitaa perhehoidon tuen kiireellinen palveluohjaus. Osastojakso toteutetaan sosiaalityöntekijän tekemällä kiireellisen sijoituksen, kiireellisen avohuollon sijoituksen tai huostaanoton päätöksellä.

Lapsella on kaksi omahoitajaa, jotka pääasiallisesti huolehtivat lapsen asioista ja työskentelystä perheen kanssa.

Osaston puhelin: 050 524 2613
Asiakaspuhelin: 040 800 7300

osastonhoitaja
Mika Ahonen
puhelin +358408004482
sähköposti [email protected]

Nuorten osastot

Nuorten osastoilla tarjotaan 12 - 17 -vuotiaille lyhytkestoista osastohoitoa. Nuorten osastolla 1 on seitsemän asiakaspaikkaa, Nuorten osastolla 2 on kuusi asiakaspaikkaa ja Nuorten osastolla 3 on viisi asiakaspaikkaa (yhteensä 18 paikkaa). Osastoilla työskentelee moniammatillinen henkilöstö.

Nuori ohjautuu yksikköön kiireellisen palveluohjauksen kautta suunnittelemattomasti ja ennakoimattomasti. Yli 12-vuotiaiden kiireellisten sijoitusten palveluohjauksen laitoksiin hoitaa virka-aikana Luotsi perhehoidon kiireellinen palveluohjaus ja virka-ajan ulkopuolella nuorten osaston työryhmä. Osastojakso toteutetaan sosiaalityöntekijän tekemällä kiireellisen sijoituksen, kiireellisen avohuollon sijoituksen tai huostaanoton päätöksellä.

Jokaisella nuorella on osastolla hoitotiimi, johon kuuluu ohjaajia ja sairaanhoitaja. Hoitotiimi vastaa pääasiallisesti nuoren asioista ja työskentelystä perheen kanssa.

Instagram

Nuorten osasto 1

Osaston puhelin: 050 595 0995

Vastaava ohjaaja
Heli Aunoila
puhelin 040 639 7161
sähköposti [email protected]

Nuorten osasto 2

Osaston puhelin: 040 800 7859

Vastaava ohjaaja
Päivi Rupponen
puhelin 050 517 7081
sähköposti [email protected]

Nuorten osasto 3

Osaston puhelin: 044 423 5494

Vastaava ohjaaja
Heli Aunoila
puhelin 040 639 7161
sähköposti [email protected]

Kotipysäkki

Kotipysäkki tarjoaa 12–17 vuotiaille nuorille kotiin tehtävää intensiivistä perhetyötä.

Kotipysäkin asiakkuus on vaihtoehto silloin kun harkitaan nuorelle kiireellistä sijoitusta mutta nuoren tilanne on sellainen, että hän voi jäädä kotiin intensiivisen tuen turvin.

Kotipysäkille ohjaudutaan nuorten kiireellisen palveluohjauksenkautta. Jakso alkaa sosiaalityöntekijän tekemällä päätöksellä. Asiakkuuden alkaessa pidetään neuvottelu. Neuvotteluun osallistuu henkilöt, jotka ovat nuoren arjen kannalta tärkeässä roolissa. Neuvottelussa keskustellaan nuoren ja perheen asioista, arvioidaan tilannetta ja tehdään suunnitelma työskentelystä. Työskentelyjaksosta tehdään kirjallinen arvio.

Kotipysäkin työryhmään kuuluu ohjaajia ja sairaanhoitaja. Nuorella on kaksi ohjaajaa, jotka pääasiallisesti huolehtivat nuoren asioista ja työskentelystä perheen kanssa. Nuoren ja koko perheen sitoutuminen palveluun on ensisijaisen tärkeää.

Jakson aikana työskennellään yhteistyössä nuoren, perheen ja asioista vastaavan sosiaalityöntekijän. Myös muiden verkostojen kanssa työskennellään tarpeen mukaan. Työskentelyssä korostuu avoimuus ja osallisuus. Jaksolla nuoren ja perheen tilannetta arvioidaan ja heille tarjotaan tukea. Jaksosta tehdään kirjallinen arvio.

Tapaamisia on kolmesta viiteen kertaan viikossa. Tapaamiset ja yhteydenotot kirjataan Effica-asiakastietojärjestelmään, josta sosiaalityöntekijä voi lukea kirjaukset.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla tehdään perheen kanssa aikataulu työskentelyjaksosta. Perheenjäseniä tavataan sekä yksin että yhdessä. Kerran viikossa järjestetään koko perheen ta-paaminen perheen kotona: Tapaamisessa keskustellaan nuoren ja perheen tilanteesta sekä pohditaan ratkaisuja arjen haasteisiin.

Vastaava ohjaaja
Päivi Rupponen
puhelin 050 517 7081
sähköposti [email protected]

Kotipysäkin ohjaajien yhteystiedot

Ohjaaja Kaisa Maijala
puhelin 044 481 1258
sähköposti [email protected]

Ohjaaja Sanna Unkuri
puhelin 044 481 1260
sähköposti [email protected]

Ohjaaja Timo Heinonen
puhelin 041 730 1609
sähköposti [email protected]

Sairaanhoitaja Annika Lammi
puhelin 044 481 1259
sähköposti [email protected]


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kissanmaanperhetukikeskus