Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Perhehoito

Lastensuojelun perhehoito on lapsen hoidon, kasvatuksen ja huolenpidon järjestämistä kodin ulkopuolella yksityiskodissa. Lapsi asuu perheessä, joka on valmennettu ja hyväksytty toimimaan sijaisperheenä. Sijaisperheessä lapsi saa turvallista perheenomaista hoitoa ja hänellä on läheiset, pysyvät ihmissuhteet. Lapsen yhteydenpitoa omiin vanhempiinsa ja läheisiin ihmisiin tuetaan perhehoidon aikana.

Lapsi tulee perhehoidon asiakkaaksi silloin, kun hänet sijoitetaan sijaisperheeseen oman alueen lastensuojelun sosiaalityön päätöksellä kiireellisesti, avohuollon tukitoimena tai huostaan otettuna. Ennen perhehoitoon sijoittamista lapsen asioissa on usein työskennelty pitkään lastensuojelun avohuollossa.

Pitkäaikaisen sijaisperheen valinta ja lapsen siirtyminen uuteen kotiin valmistellaan huolellisesti, kaikkien osapuolten mielipiteitä kunnioittaen, mutta ensisijaisesti lapsen edun näkökulmasta. Jokaiselle lapselle haetaan hänelle sopiva sijaisperhe, joka sitoutuu huolehtimaan lapsen hoidosta ja kasvatuksesta.

Kiireellisesti sijaisperhettä tarvitsevia lapsia varten on päivystäviä sijaisperheitä, joihin lapsi voidaan sijoittaa välittömästi. Päivystävä sijaisperhe huolehtii lapsesta, kunnes lapsi palaa kotiin tai sijoitetaan pitkäaikaisesti.

Sijaisperheet valmennetaan tehtävään. Lisäksi heitä tuetaan lapsen kasvatuksessa, tarjotaan jatkokoulutusta ja työnohjausta. Sijaisperheet ovat tavallisia perheitä, joiden oma elämä on tasapainossa ja kaikki perheenjäsenet ovat valmiita ottamaan sijoitetun lapsen tasavertaiseksi joukkoonsa.

Perhehoitajille maksetaan toimeksiantosopimuksen mukaista palkkiota ja kulukorvausta.

Haluaisitko sinä toimia sijaisvanhempana?

Perhehoito Luotsi rekrytoi ja kouluttaa uusia sijaisperheitä jatkuvasti:

Sijaisperheeksi? Tukiperheeksi? -sivut

Katso myös


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/perhehoito