Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Laitospalvelut Luotsi

Tampereen kaupunki hankkii ostopalveluna sekä lastensuojelun avohuollon että sijaishuollon palveluja.

Sijaishuollon palvelut

Luvanvaraisesta perhehoidosta on kyse silloin, kun sijoitettu lapsi asuu perhekotivanhemman tai -vanhempien kanssa ja toiminnan vastuuhenkilöllä on aluehallintoviraston myöntämä, ympärivuorokautista perhehoitoa koskeva lupa. Koska perhekotivanhemmat asuvat lasten kanssa, voi hoitavien aikuisten määrä olla pienempi kuin laitoksessa. Perhekodissa järjestetään lapsen tarpeita vastaavaa kuntoutusta.

Laitoshoidossa
lapsia hoitaa koulutettu henkilökunta ympärivuorokautisesti. Palvelu on tarkoitettu vakavasti oirehtiville lapsille, joiden tarvitsema kuntoutus voidaan järjestää vain laitoshoidossa. Palvelun tulee edistää lapsen kokonaisvaltaista kuntoutumista niin, että lapsen terveys, itsetunto, sosiaalisuus, omatoimisuus, kyky käydä koulua, suhteet omaan verkostoon ja psyykkinen eheytyminen kohenevat lähtötilanteeseen verrattuna.

Vaativan laitoshoidon
yksikössä on henkilökuntaa enemmän lasta kohden kuin tavallisessa lastensuojelulaitoksessa. Lisäksi yksikössä on suuntauduttu johonkin erityisosaamista vaativaan osa-alueeseen (esim. psykiatrinen oireilu). Vaativa laitoshoito palvelee vakavasti oirehtivia lapsia sekä vaarallisesti oirehtivia, itselle tai muille uhaksi olevia lapsia.

Sijaishuoltopaikkaa lastensuojelulaitokseen ja luvanvaraiseen perhehoitoon haetaan Laitospalvelut Luotsi -työryhmästä. Lapsen asioista vastaava kunnan sosiaalityöntekijä tekee pyynnön sijaishuoltopaikan etsimiseksi Laitospalvelut Luotsi -työryhmälle. Se tuntee kaikki kilpailutuksessa hyväksytyt sijaishuoltopaikat. Luotsi-työryhmä tarkastaa ja valvoo käytössä olevia sijaishuoltoyksiköitä.

Jokaiselle lapselle etsitään sijaishuoltopaikka, joka vastaa mahdollisimman hyvin lapsen tarpeita. Lasta koskevat asiakirjat toimitetaan siihen yksikköön, johon lasta ollaan alustavan kartoituksen perusteella sijoittamassa. Laitospalvelut Luotsi -työryhmän sosiaalityöntekijä arvioi yhdessä sijaishuoltopaikan kanssa paitsi lapsen soveltuvuutta ko. yksikköön ja sen lapsiryhmään myös yksikön mahdollisuutta vastata lapsen erityistarpeisiin.

Sijaishuollon palvelujen tarkastus ja valvonta

Laitospalvelut Luotsi -työryhmä tarkastaa kaikki käytössä olevat sijaishuoltoyksiköt. Tarkastuskäynnillä on aina läsnä vähintään kaksi Laitospalvelut Luotsi -työryhmän sosiaalityöntekijää. Käynnillä kartoitetaan mm. tilojen soveltuvuus sijaishuoltoon, henkilöstön määrä, kokemus, pysyvyys ja ammatillisuus, lasten tarvitsemien palvelujen saatavuus, yksikön asiakasprofiili ja toiminta-ajatus sekä erityisosaamisalueet. Käynneillä varmistetaan, että sijaishuollon kilpailutuksessa asetetut ehdottomat laatukriteerit täyttyvät.

Sijaishuoltoyksiköitä koskevat huolenaiheet tai valitukset selvitetään aina. Laitospalvelut Luotsi -työryhmän työntekijä tekee tarvittaessa yksikköön tarkastuskäynnin yhdessä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja/tai muiden asiaankuuluvien tahojen kanssa. Käynnille voi osallistua lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, sijaintikunnan valvova viranomainen ja aluehallintoviraston tarkastaja. Muiden sijoittaneiden kuntien kanssa tehdään yhteistyötä ja jaetaan kokemuksia.

Yhteystiedot

Laitospalvelut Luotsi
sähköposti [email protected]
33520 Tampere

Työntekijöiden sähköpostit ovat muotoa [email protected], ellei toisin mainita.

Sosiaalityöntekijä
Heli Fogelman
puhelin 0400 989 332

Vs. sosiaalityöntekijä
Maria Koponen
puhelin 040 526 4225

Vs. sosiaalityöntekijä
Silja Oinaala
puhelin 040 668 6022

Sosiaalityöntekijä
Susanna Salo
puhelin 050 326 4156
sähköposti [email protected]

Sosiaalityöntekijä
Anne Varho
puhelin 0400 968 223

Palveluohjaaja
Nea Moisio
puhelin 044 431 4871

Johtava sosiaalityöntekijä
Hanna Harju-Virtanen
puhelin 040 806 4730

Sosiaalityöntekijä (lastensuojelun laitospalvelujen kilpailutuksen valmistelu)
Mervi Lyytikäinen
puhelin 041 730 0219