Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kuljetustuet

Voit käyttää taksikyytejä eli ns. sote- tai kela-taksia, jos niiden saamiseen vaaditut ehdot täyttyvät.

  • Sote-taksi -nimitystä käytetään asiointi- ja virkistysmatkoihin myönnettävästä kuljetuspalvelusta.
  • Kela-taksi on tarkoitettu sairauden hoidon, tutkimusten tai kuntoutuksen vuoksi tehtäviin matkoihin, jos julkisen kulkuneuvon käyttö ei onnistu terveydentilan tai puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi.

Sote-taksi

Harkinnanvarainen kuljetuspalvelu

Voit anoa Tampereen kaupungilta asiointi- ja virkistysmatkoihin kuljetuspalvelua, jos olet yli 75-vuotias etkä huonokuntoisuuden vuoksi pysty käyttämään julkisia kulkuneuvoja, kuten bussia tai palvelubussia. Huonokuntoisuutta voi olla esim. muistihäiriö tai liikkumisvaikeudet.

Kuljetustuki on kohdennettu pienituloisille, sen myöntämiselle on tulorajat: Säännöllinen bruttotulo kuukaudessa saa olla yhden hengen taloudessa korkeintaan 1 278 euroa ja kahden hengen taloudessa 2 382 euroa. Tuloksi katsotaan hakijan sekä mahdollisen puolison tulot. Sotainvalidit, joiden haitta-aste on yli kymmenen prosenttia (>10%), voivat hakea harkinnanvaraista kuljetuspalvelua, vaikka tuloraja ylittyy, jos he täyttävät muut kuljetuspalvelun kriteerit.

Kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen, kuljetustarpeen arvioi kaupungin kotihoidon asiakasohjaajat . Erillistä lääkärintodistusta ei tarvita. Kyytejä ei voi saada, jos sinulla on oikeus vammaispalvelulain mukaiseen vammaisten kuljetuspalveluun. Myöskään pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat eivät voi saada kuljetuspalvelua.

Kuljetuspalvelua myönnetään määräajaksi, yleensä kalenterivuoden loppuun asti. Matkoja myönnetään enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Yhdensuuntaisen taksimatkan hinta asiakkaalle on neljä euroa (4 e). Kuljetuspalvelumatkoja voi tehdä pelkästään Tampereen kaupungin alueella. Jos matkasi lähtö- tai päätepiste on lähikunnassa, maksat itse kuntarajan ylittävän osuuden. Välttämätön saattaja matkustaa maksutta.

Hakemus palautetaan seuraavaan osoitteeseen:
Tampereen kaupunki / Kotihoidon asiakasohjaus
Naulakatu 2 (4. krs, A-siipi), 33100 Tampere

Hakemuslomakkeita saa myös kotihoidon henkilökunnalta, asiakasohjaajilta ja Kotitorilta .

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Voit anoa asiointi- ja virkistysmatkoihin vaikeavammaisten kuljetuspalvelua (vammaispalvelulain nojalla), jos sinulla on pitkäaikaisia, erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jos et vamman tai sairauden vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuukaudessa myönnetään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään liittyvää matkaa. Matkat myönnetään määräajaksi tai toistaiseksi.

Kuljetuspalvelua voi käyttää Tampereen kaupungissa ja lähikuntiin suuntautuvilla matkoilla. Asiakasmaksu on Tampereella ja vyöhykealueella (A-F) sijaitseviin lähikuntiin Tampereen seudun joukkoliikenteen vyöhykkeiden mukainen voimassa oleva arvolipun hinta. Vyöhykkeiden ulkopuolella oleviin lähikuntiin (Ruovesi) asiakasmaksu on bussimatkan hintaa vastaava maksu.

Kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua haetaan vammaispalvelutoimistosta. Hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin tai fysioterapeutin teksti, jossa on kuvattu hakijan liikkumisen vaikeudet ja vaikeavammaisuus.

Arvioi verkossa, oletko oikeutettu kuljetuspalveluihin

"Arvio liikkumisesta kodin ulkopuolella" -kyselyn avulla selviää, onko sinulla edellytyksiä saada vammaispalvelujen kuljetuspalveluja. Arvion lisäksi saat vastaustesi perusteella toimintasuosituksen ja vinkkejä liikkumista tukevista palveluista:

Ulkoinen linkkiOmaolo-palvelu

Kuinka tilata taksikyyti?

Asiointi- ja virkistysmatkat tilataan Tampereen Logistiikan kuljetustenohjauskeskuksesta puhelimitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä. Matkaa tilatessa tulee kertoa asiakasnumero tai ennen matkan alkua näyttää kuvallinen henkilöllisyystodistus (henkilökortti, ajokortti, passi tai kuvallinen kelakortti) kuljettajalle.

Kela-taksi

Voit saada Kelasta matkakorvausta, kun matkustat julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon ja matkan syynä on sairauden tutkimus, hoito tai kuntoutus. Matkakorvausta saa yleensä lähimmän mahdollisen hoitopaikan ja halvimman matkustustavan (yleensä julkinen kuten linja-auto tai juna) perusteella omavastuun ylittävistä kuluista. Jos et voi käyttää julkista liikennettä terveydentilasi tai puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi, voit saada korvausta esim. oman auton tai taksin käytöstä. Jos käytät taksia terveydentilasi vuoksi, tarvitset terveydenhuollon antaman todistuksen (Todistus matkakorvausta varten, SV 67).

Maksat jokaisesta matkasta enintään 25 euron omavastuun. Yhteensä omavastuu on enintään 300 euroa vuodessa (ns. matkakatto). Kun se ylittyy, sinun ei tarvitse maksaa omavastuuta loppuvuoden matkoista.

Taksimatkasta saat korvauksen taksissa, vain jos tilaat matkan alueellisesta tilausnumerosta: Pirkanmaa, puhelin 0800 98 811. Et voi hakea taksimatkasta korvausta jälkikäteen Kelasta.

Kun tilaat taksin, sinulta kysytään seuraavia matkan järjestämiseen liittyviä tietoja:

  • peruste taksin käytölle (terveydentila tai puutteelliset liikenneolosuhteet)
  • nimi ja henkilötunnus
  • osoite, josta auto noutaa sinut
  • matkan määränpää (esim. sairaala)
  • kellonaika, jolloin sinun tulee olla perillä hoitoyksikössä
  • mahdolliset apuvälineet ja apteekissa käynti
  • mahdollinen saattaja
  • puhelinnumero, josta sinut tavoittaa matkaan liittyvissä asioissa.