Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Henkilöautoilu

Seniorikuljettajan tulisi jatkuvasti arvioida omaa ajamistaan ja terveyden vaikutuksia siihen. Omaa ajotaitoaan ikäihmiset voivat ylläpitää menemällä kertauskursseille ja kertaamalla muutoin tietonsa liikenneasioista.

Liikenneturva järjestää eri puolilla Suomea ikäautoilijoille kuntokursseja sekä muita senioriautoilijoiden tapahtumia. Tietoa näistä saa Liikenneturvan aluetoimistosta ja Liikenneturvan sivuilta.

Liikenneturva: Tampereen aluetoimisto
puhelin 020 728 2373
33100 Tampere

Ikään liittyvät ajokorttimääräykset

Henkilö- ja pakettiauton kuljettajan ajokortti on voimassa, kunnes sen haltija täyttää 70 vuotta. Tämän jälkeen poliisi voi uusia ajokortin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Uuden ajokortin saaminen edellyttää lääkärintodistusta. Hakemus ajo-oikeuden jatkamiseksi tehdään oman asuinpaikkakunnan poliisille.

Lääkärin ilmoitusvelvollisuus: Lääkäreillä on velvollisuus ilmoittaa poliisille, kun kuljettajan terveydentila on muuttunut pysyvästi niin, ettei tämä enää täytä ajoluvan terveysvaatimuksia ja tästä syystä vaarantaa olennaisesti liikenneturvallisuutta. Tilapäisestä ajoterveyden heikentymisestä ei ilmoiteta.

Ajoneuvovero

Vapautuksen ajoneuvoverosta voi saada, kun henkilö on saanut autoveron palautuspäätöksen tai hänellä on vammaisten pysäköintilupa. Ajoneuvoveron perusverosta voi hakea vapautusta Liikenteen turvallisuusvirasto TraFilta.

Vammaisen pysäköintilupa

Vammaisen pysäköintilupa on henkilökohtainen. Lupa voidaan myöntää, jos myöntämisen edellytykset lääkärinlausunnon perusteella täyttyvät. Lupaa voidaan käyttää siinä ajoneuvossa, jossa luvanhaltija on itse kuljettajana tai kuljetettavana. Vammaisen pysäköintilupa kelpaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Voit hakea samalla myös vapautusta ajoneuvoveron perusverosta.

Pysäköintiluvalla saa pysäköidä mm. vammaisille autoilijoille tarkoitetuille pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä ja maksullisille pysäköintipaikoille maksua suorittamatta.

Lisätietoja liikenteen lupien hakemisesta löytyy Trafin ja Ajovarman verkkosivuilta.