Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Palveluasuminen

Vierailut

Palveluasumisessa voi jälleen vierailla koronasuojaustoimia noudattaen. Poikkeuksena ovat karanteenissa tai eristyksessä olevat potilaat, joiden luokse vierailut eivät ole sallittuja. Kaupunki on päivittänyt vierailuohjeet THL:n ja PSHP:n uusien ohjeiden mukaiseksi.

Ohjeet vierailijoille:

- Tule vierailulle terveenä ja oireettomana.
- Huolehdi käsihygieniasta. Käytä käsihuuhdetta vähintään tullessasi ja lähtiessäsi.
- Käytä sairaalassa kirurgista suu-nenäsuojusta.
- Pidä yli kahden metrin turvaväli muihin potilaisiin ja henkilökuntaan. Tämä tulee huomioida potilashuoneessa yhtä aikaa vierailevien määrässä.
- Tarvittaessa henkilökuntamme opastaa käsihygienian toteuttamisessa, suojainten käytössä ja turvavälien toteutumisen ohjaamisessa.
- Vältä turhaa liikkumista osaston yhteisissä tiloissa. Tarvittaessa voit pyytää apua henkilökunnalta esimerkiksi soittamalla potilaskutsukelloa.
- Tapaamiset ulkona ovat myös mahdollisia huomioiden potilaan vointi ja hygieniaohjeiden toteuttaminen.
- Jos osastolla on meneillään tartuntataudin aiheuttama epidemia tai tartuntojen selvitys, vierailu on mahdollista vain poikkeustapauksissa ja erikseen sopien.

Palveluasunnossa sinulla on käytössäsi esteetön, turvallinen ja yhteisöllinen asumisympäristö ja elämisen yhteisö. Saat henkilökohtaisen palvelu- ja hoitosuunnitelmasi mukaisesti tarvittaessa joka päivä (klo 7 - 22) ohjausta, tukea ja apua päivittäisissä toiminnoissa. Voit osallistua toimintakykysi mukaan jokapäiväisiin askareisiin, kodinhoitoon, yhteisölliseen toimintaan ja harrastuksiin.

Valokuva: Lehden luku.

Palveluasuminen kattaa seuraavat palvelut:

 • tarvittava omahoitajan tuki, ohjaus ja neuvonta, yhteistyö omaisten, läheisten ja viranomaisten kanssa, omaisten ohjaus ja neuvonta tarvittaessa esim. hoitotuen hakemiseen
 • palvelukodin henkilöstön antama neuvonta ja ohjaus tarvittaessa kaikkina päivinä
 • palvelukodin järjestämät turva- ja ensiapupalvelut ympäri vuorokauden
 • mahdollisuus osallistua virkistys-, ryhmä- ja toimintakykyä ylläpitäviin toimintoihin
 • tarvittavat sairaanhoitopalvelut
 • tarvittaessa lääkehuollon järjestäminen ja henkilökohtaisen lääkehoidon toteuttaminen
 • tarvittaessa päivittäisissä ADL-toiminnoissa avustaminen klo 7 - 22: henkilökohtaiset palvelujen sisällöt, määrä ja ajankohdat sovitaan asukkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmassa
 • vaatehuollossa opastaminen ja avustaminen
 • kodin ylläpitosiivous ja vuodehuolto kerran kuukaudessa
 • avustaminen ja tuki asukkaan päivittäisen ympäristön siisteydessä
 • saunomispalvelut ja tarvittava peseytymisapu viikoittain
 • vaatehuolto sopimuksen mukaan
 • eri tukipalvelujen käyttömahdollisuus
 • lääkäriin ja laboratorioon vienti tai viennin järjestäminen, tarvittaessa avustaja mukaan.

Palveluntarjoajat

Katso myös:

Asiakasmaksut

Palveluasumisen maksuihin sovelletaan samoja perusteita kuin kotihoidon maksuissa.

Helvin hiuksia laitetaan palvelutalossa saunan jälkeen.