Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Pitkäaikaishoito ja palvelut

Pitkäaikaisessa vanhainkotihoidossa ovat ne ikääntyneet tamperelaiset, joiden hoitoa tai huolenpitoa ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista järjestää omassa kodissa kotihoitoa ja sen tukipalveluja hyväksi käyttäen.

Koukkuniemessä tarjotaan pitkäaikaishoitoa paitsi vanhainkotihoitona myös sairaalahoitona alueella toimivassa Rauhaniemen sairaalayksikössä.

Vanha nainen leipomassa esiliina päällä ja kaulin kädessä.

Koukkuniemessä on 19 vanhainkotiosastoa, joissa asukkaat asuvat yhden tai kahden hengen peruskalustetuissa huoneissa.

Rauhaniemen sairaalayksikössä on neljä sairaalaosastoa ja niillä 115 potilaspaikkaa. Sairaalaosastoilla on 2 - 4 hengen huoneita. Sairaala tarjoaa hoito-, tutkimus- ja kuntoutuspalveluja etupäässä Koukkuniemen vanhainkodin asukkaille.

Lehtelä-talossa toimivalla kuntoutusosastolla (osasto 24) hoidetaan ja kuntoutetaan laitoshoidon, palvelutalojen ja kotihoidon palvelujen piirissä olevia murtumapotilaita.

Lyhytaikaishoidon osasto (osasto 19) sijaitsee Urpulassa. Lyhytiakaishoidolla tuetaan paitsi iäkkäiden kotona asuvien toimintakykyä ja terveyttä myös hoitavien omaisten voimavaroja.

Pitkäaikaishoitoon sisältyvät lääkäri- ja erikoislääkäripalvelut, tarvittavat tutkimukset, hammashoito ja jalkahoitajan palvelut. Käytettävissä on laboratorion, fysiatrian, sosiaalityöntekijän, muiden erityistyöntekijöiden sekä seurakuntien palvelut.

Vanhainkodin lääkärit ovat geriatrian (vanhusten lääketiede) erikoislääkäreitä tai geriatriaan perehtyneitä. Lääkäreiden ohella hoitohenkilökuntaan kuuluvat sairaanhoitajat, perus- ja lähihoitajat, laitoshuoltajat, lääkintävahtimestarit sekä hyvinvointiavustajat.

Asukkaita palvellaan kunkin tarpeiden mukaan yhteistyössä omaisten kanssa. Jokaisen asukkaan yksilöllinen hoito selvitetään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Asukkaalle on nimetty omahoitaja, jonka puoleen asukas ja hänen omaisensa voivat ensisijaisesti kääntyä kaikissa hoitoon liittyvissä asioissa. Vierailuaikoja ei ole rajattu.

Vanhainkodissa tarjottavista aterioista vastaa Pirkanmaan Voimia.

Osastoilla on monipuolista vapaaehtoistoimintaa. Mummon Kammarin vapaaehtoistyöntekijät toimivat Koukkuniemen vanhainkodissa mm. asukkaiden ystävinä ja ulkoiluseurana sekä tukena saattohoidossa.

Kulttuuritoiminta

Koukkuniemen vanhainkodissa järjestetään säännöllistä ja monipuolista kulttuuritoimintaa, josta vastaavat koordinaattori, kulttuuriohjaaja ja viisi askartelunohjaajaa. Kulttuuritoiminnan avulla tuetaan asukkaiden ja potilaiden toimintakykyä ja sosiaalista osallistumista yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti.

Osastojen kerhotoiminta vaihtelee riippuen osastojen tarpeista: osastoilla toimii esimerkiksi keskustelu-, peli-, muistelu-, käsityö- ja musiikkikerhoja. Asukkailla on mahdollisuus osallistua oman laulukuoron ja sutikerhon toimintaan.

Vanhainkodissa vietetään yhdessä kaikki suomalaiseen juhlaperinteeseen kuuluvat juhlat. Myös erilaiset musiikki-, yhteislaulu-, teatteri- ja markkinatapahtumat kuuluvat vanhainkodin arkeen. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita myös asukkaan omaiset ja muut läheiset.

Askartelunohjaaja
Terhi Martikainen
puhelin 040 639 7542
sähköposti [email protected]

Kahvio, kirjasto, nettipiste ja kampaamo

Koivula-talossa on kahvio, kirjasto ja nettipiste. Kahvio on avoinna ma - pe klo 9 - 16 ja la - su klo 13 - 16. Osastoilla kiertää kioskivaunu ja kirjasto palvelee myös osastoille. Piha-alueella toimii kesäkioski.

Koukkuniemen kampaamo sijaitsee Koivula-talon tunnelikerroksessa. Se on avoinna avoinna maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina. Kampaaja käy osastoilla keskiviikkoisin. Asukkaiden ja potilaiden kampaamohinnat ovat arvonlisäverottomat (alv 0 %).

Yhteystiedot: Kampaaja Pirjo Ishikawa, puhelin 03 214 3395


Katso myös

Koukkuniemessä on käytössä RAI-järjestelmä, joka on vanhusasiakkaiden hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusten arviointi- ja seurantajärjestelmä: