Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Esteetön asuminen

Esteetön asuminen mahdollistaa sen, että voit asua omassa kodissasi silloinkin, kun käytät apuvälineitä tai liikkumisesi on käynyt aiempaa hankalammaksi. Esteettömässä asunnossa pystyt elämään omien toiveidesi ja tarpeittesi mukaista elämää myös ikääntyneinä.

Kun sinä itse, omaisesi tai esim. kotihoidon asiakasohjaaja huomaa, että kodissasi on arkea haittaavia esteitä, pyritään ensisijaisesti korjaamaan omaa kotiasi niin, että esteet poistuvat.

Kodin muutostyöt

Tampereen kaupungilta saat apua kodin muuttamisessa esteettömäksi. Asunnon muutostöihin myönnetään korvausta vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen ja omatoimisuus vakituisessa asunnossa on vamman tai sairauden vuoksi erityisen vaikeaa. Myös ikäihmiset voivat hakea tätä vammaispalvelulain mukaista korvausta asunnon muutostöistä.

Korvausta voit saada välttämättömistä muutostöistä asunnossasi ja sen välittömässä lähiympäristössä. Tällaisia ovat esim. käsijohteet, ovien leventäminen, ammeen poisto, luiskat, kynnysten poistaminen tai tukikahvojen asentaminen. Asunnon peruskorjaustoimenpiteet eivät kuulu korvauksen piiriin.

Hakemus asunnon muutostöistä tehdään vammaispalvelutoimistoon . Lisätietoa löytyy Vammaisten palvelut -sivuilta:

Korjausneuvonta

Korjausneuvontaa saa myös Vanhustyön keskusliitosta: korjausneuvoja avustaa asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa, korjausavustusten hakemisessa ja tarvittaessa muutostyöt suorittavan urakoitsijan löytämisessä. Korjausneuvojan palvelu on asiakkaalle maksutonta, remontin tekeminen maksaa.
Korjausneuvoja Voitto Niska, sähköposti voitto.niska(at)vtkl.fi ja puhelin 0400 649 199.

Korjausavustukset

Valtion korjausavustusta voi hakea ikääntyneen ja vammaisen henkilön asunnon korjauksiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta.

Taloyhtiöt voivat saada avustusta ARA:lta hissin jälkiasentamiseen tai automaattioveen.

Valtion avustuksia haetaan sähköisesti ARAn verkkoasioinnin kautta. Avustuksilla on jatkuva hakuaika.

Taloyhtiöt voivat saada avustusta hissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen myös Tampereen kaupungilta. Kaupungin hissiavustushakemus toimitetaan kaupungin "Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot" -yksikköön. Korjaustöitä ei saa aloittaa, ennen kuin avustuspäätös on tehty tai korjaustoimenpiteiden tekninen tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty.

Senioritalot

Korjaustyöt eivät aina riitä tekemään kodista esteetöntä. Silloin voi tulla kyseeseen muutto esteettömämpään taloon, esim. senioritaloon tai Kotilinnasäätiön asuntoon.

Senioriasumisella tarkoitetaan tavallisen ja palveluasumisen välimaaston asumismuotoa. Senioritalojen asunnot on suunniteltu ikääntyville, jotka tulevat toimeen ilman ulkopuolista apua tai vähäisen avun turvin. Senioritaloille on luonteenomaista yhteisöllisyys: arkea jaetaan asukkaiden kesken ja käytössä on yhteisiä tiloja.

Seniorivuokra-asunnot: Useat vuokranantajat tarjoavat vuokra-asuntoja itsenäisesti toimeen tuleville ikääntyville. Kohteista osa sijaitsee palvelukeskusten läheisyydessä. Asuntoja voi tiedustella suoraan vuokranantajilta.

Senioriomistusasunnot: Yksityiset senioriasunnot ovat yleensä tarkoitettu joko yli 55- tai yli 65-vuotiaille asukkaille. Talojen tiloissa yksityiset palveluntuottajat saattavat tarjota asukkaille palveluja, kuten ravintola-, kampaamo- tai hierojapalveluja. Uusien omistusasuntojen tarjonnasta voi tiedustella suoraan rakennuttajilta.

Ikäihmisten asumispalveluista saat tietoa Kotitorilta:


Julkisten tilojen esteettömyysasioissa voit olla yhteydessä yhdenvertaisuuskoordinaattoriin:

Yhdenvertaisuuskoordinaattori
Eveliina Kiema-Majanen
sähköposti [email protected]