Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kotihoito

Koronavirusaika
Ikääntyneiden on hyvä noudattaa samoja yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi kuin muidenkin. Kasvotusten voi myös tavata, tapaamisissa on kuitenkin pidettävä huoli kahden metrin turvavälistä.


Koronavirusepidemian vaikutukset kotihoidon palveluihin (pdf)päivitetty 20.1.2022

Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan asiakkaan kotiin järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja, kuten apua, tukea, hoivaa ja hoitoa sekä ohjausta päivittäisissä perustoiminnoissa. Jokaisen asiakkaan tilanne arvioidaan yksilöllisesti ja pyritään löytämään hänen tilanteeseensa parhaat ratkaisut joko kunnallisten, yksityisten tai kolmannen sektorin tarjonnasta huomioiden myös asiakkaan läheisten mahdollisuudet osallistua asiakkaan elämään ja hoitoon.

Kotihoidon palveluja ovat

  • kotipalvelu ja kotisairaanhoito eli tutummin kotihoidon hoitajien käynnit sekä
  • kotihoidon tukipalvelut, joita ovat mm. ateria- ja kauppapalvelu, turvapuhelin sekä päiväkeskuskäynnit.

Kotihoidon palveluja tarjotaan asiakkaille asiakasohjaajan kanssa laaditun palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Kunnallisten kotihoidon palvelujen myöntäminen perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiin kotihoidon myöntämisperusteisiin (ks. alempaa tällä sivulla).

Valokuva: Verenpaineen mittaus käynnissä.

Ota yhteyttä

Kriteerit

Kunnallisen kotihoidon myöntämisperusteet

Kunnallisten kotihoidon palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu asiakkaan asuinalueesta riippumatta. Palvelujen myöntämisessä noudatetaan Ikäihmisten palvelujen lautakunnan vahvistamia kriteerejä, jotka selkiyttävät palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville aikuisille tamperelaisille.

Kriteerien avulla kotihoidon palveluja kohdennetaan henkilöille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat eniten tukea kotona selviytymisessä. Jos palvelutarpeesi ei vastaa kotihoidon kriteerejä tai sinulle ei voida tarjota kotihoidon palveluja toivomaasi määrää, Kotitori neuvoo ja ohjaa löytämään vastaavia palveluja muilta palveluntuottajilta.

Katso myös:

Asiakasmaksut

Mitä kotihoidon palvelut maksavat?

Kotihoidon asiakasohjaajat tekevät kotihoidon maksuja koskevat päätökset ja huolehtivat asiakaslaskutuksesta.

Kotihoidon säännöllisistä palveluista peritään asiakasmaksua sen mukaan, miten paljon työaikaa henkilökunnalta kuluu päivittäisiin palveluihin asiakkaan luona. Asiakasmaksun määrittelyssä otetaan huomioon kaikki asiakkaan kuukausitulot, myös eläkkeensaajan Kelalta saamaa hoitotuki lasketaan tuloksi asiakasmaksua päätettäessä. Kotihoidon tilapäisistä käynneistä peritään kertamaksu. Vähintään 15 prosentin haitta-asteen omaavien sotainvalidien kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut ovat maksuttomia.

Matti on 80-vuotias kotihoidon asiakas, lähdössä kotioveltaan PALI-bussiin.

Töitä tarjolla

Tampereen kaupungin kotihoitoon tarvitaan tekijöitä lyhyisiin ja pitkiin sijaisuuksiin:


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kotihoito