Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kotihoito

Koronavirustilanne

Kotihoidossa turvataan asiakkaiden välttämätön hoito ja hoiva, kuten lääkehoito, sairauksien hoito, ruokailu, hygienian hoito sekä avustetaan tarvittaessa kauppatilauksissa ja muissa tärkeissä jokapäiväisen elämän toimissa.

Mahdollisia muutoksia:

• Kotihoidon käyntejä voidaan joutua vähentämään ja käyntiaikoja lyhentämään.

• Lääkkeiden jakamisessa siirrytään annospussijakeluun, jos mahdollista. Lääkkeiden annostelu voidaan toteuttaa lääkeautomaatilla.

• Kotihoidon käyntejä voidaan korvata puhelimen tai kuvapuhelimen välityksellä tehdyillä hoitajasoitoilla.

• Työntekijöissä voi olla tavanomaista enemmän vaihtuvuutta.


Kaikki kiireettömät ajanvaraukset (esim. hammas- tai silmälääkäri) samoin kuin kiireettömät laboratoriokäynnit kannattaa siirtää myöhempään ajankohtaan sekä rajoittaa omaisten, läheisten ja ystävien vierailuja.


Kotihoidossa hoidetaan hengitystieinfektioon sairastuneet asiakkaat käyttäen ohjeiden mukaisia suojaimia. Ilmoitathan kotihoitoon hengitystieinfektion oireista tai jos sinulla on kuumetta tai pääkipua, jotta työntekijä tietää pukea suojaimet.


Koronavirus: Epidemian vaikutukset kotihoidon palveluihin (pdf)

Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan asiakkaan kotiin järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja, kuten apua, tukea, hoivaa ja hoitoa sekä ohjausta päivittäisissä perustoiminnoissa. Jokaisen asiakkaan tilanne arvioidaan yksilöllisesti ja pyritään löytämään hänen tilanteeseensa parhaat ratkaisut joko kunnallisten, yksityisten tai kolmannen sektorin tarjonnasta huomioiden myös asiakkaan läheisten mahdollisuudet osallistua asiakkaan elämään ja hoitoon.

Kotihoidon palveluja ovat

  • kotipalvelu ja kotisairaanhoito eli tutummin kotihoidon hoitajien käynnit sekä
  • kotihoidon tukipalvelut, joita ovat mm. ateria- ja kauppapalvelu, turvapuhelin sekä päiväkeskuskäynnit.

Kotihoidon palveluja tarjotaan asiakkaille asiakasohjaajan kanssa laaditun palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Kunnallisten kotihoidon palvelujen myöntäminen perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiin kotihoidon myöntämisperusteisiin (ks. alempaa tällä sivulla).

Valokuva: Verenpaineen mittaus käynnissä.

Ota yhteyttä

Kriteerit

Kunnallisen kotihoidon myöntämisperusteet

Kunnallisten kotihoidon palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu asiakkaan asuinalueesta riippumatta. Palvelujen myöntämisessä noudatetaan Ikäihmisten palvelujen lautakunnan vahvistamia kriteerejä, jotka selkiyttävät palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville aikuisille tamperelaisille.

Kriteerien avulla kotihoidon palveluja kohdennetaan henkilöille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat eniten tukea kotona selviytymisessä. Jos palvelutarpeesi ei vastaa kotihoidon kriteerejä tai sinulle ei voida tarjota kotihoidon palveluja toivomaasi määrää, Kotitori neuvoo ja ohjaa löytämään vastaavia palveluja muilta palveluntuottajilta.

Katso myös:

Asiakasmaksut

Mitä kotihoidon palvelut maksavat?

Kotihoidon asiakasohjaajat tekevät kotihoidon maksuja koskevat päätökset ja huolehtivat asiakaslaskutuksesta.

Kotihoidon säännöllisistä palveluista peritään asiakasmaksua sen mukaan, miten paljon työaikaa henkilökunnalta kuluu päivittäisiin palveluihin asiakkaan luona. Asiakasmaksun määrittelyssä otetaan huomioon kaikki asiakkaan kuukausitulot, myös eläkkeensaajan Kelalta saamaa hoitotuki lasketaan tuloksi asiakasmaksua päätettäessä. Kotihoidon tilapäisistä käynneistä peritään kertamaksu. Vähintään 15 prosentin haitta-asteen omaavien sotainvalidien kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut ovat maksuttomia.

Matti on 80-vuotias kotihoidon asiakas, lähdössä kotioveltaan PALI-bussiin.

Töitä tarjolla

Tampereen kaupungin kotihoitoon tarvitaan tekijöitä lyhyisiin ja pitkiin sijaisuuksiin:


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kotihoito