Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Apua kotiin

Valokuva: Kotihoito mahdollistaa ikääntyvän asumisen omassa kodissaan.

Kotiin saatavien palvelujen merkitys kasvaa, kun omat voimat vähenevät joko ikääntymisestä tai erilaisista sairauksista johtuen. Tampereen kaupungin tavoitteena on mahdollistaa yhä useamman ikäihmisen turvallinen ja laadukas kotona asuminen. Tarjolla on sekä ennaltaehkäiseviä että kuntouttavia palveluja, ja tarvittaessa hoitoa järjestetään kotiin ympäri vuorokauden.

Sinulle sopivia ja arkeasi helpottavia ratkaisuja etsitään yksilöllisesti niin kaupungin järjestämien, omarahoitteisten kuin järjestöjenkin tarjonnasta. Erilaisista mahdollisuuksista saat tietoa ottamalla yhteyttä Kotitoriin .

Jos havaitaan, että on syytä tehdä laajempi palvelutarpeen kartoitus, tulee oman asuinalueesi asiakasohjaaja kotikäynnille. Kotikäynnillä avuntarvetta arvioidaan ja sovitaan yhdessä sinun ja läheistesi kanssa jatkosuunnitelmasta ja aloitettavista palveluista. Näitä voivat olla esimerkiksi kotihoidon käynnit tai kotona asumista helpottavat tukipalvelut, kuten turvapuhelin, ateriapalvelu, kauppapalvelu ja päiväkeskus. Kotihoito koostuu kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta, ja käynneillä sinua autetaan yhdessä laaditun hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Kotihoidon palvelut

Tietoa kotihoidon palveluista ja niihin liittyvistä tukipalveluista:

Kotihoito

Oletko jo palvelujen piirissä?
Kotihoidon haun avulla saat osoitteesi perusteella tietää kotihoidon yhteystiedot - sekä asiakasohjaajan että kotihoidon terveydenhoitajan ja esimiehen yhteystiedot. Jos olet jo kotihoidon asiakas, ota päivittäistä hoitoa koskevissa asioissa yhteyttä suoraan kotihoitoon ja palvelujen määrää ja maksuja koskevissa asioissa asiakasohjaajaan:

Katso, millaisia palveluja Tampereen kaupungilla on kotona asuvalle ikäihmisille:Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on yksi tapa turvata paljon henkilökohtaista apua tarvitsevan henkilön kotona asuminen, jos häneltä löytyy läheinen, joka pystyy kantamaan päävastuun hoidosta.

Omaishoidontukeen kuuluu rahallinen hoitopalkkio hoitajalle, oikeus vapaapäiviin ja tapaturmavakuutus sekä hoidon turvaamiseksi tarvittavat, palvelu- ja hoitosuunnitelmassa sovitut palvelut hoidettavalle. Tuki on harkinnanvarainen etuus, jota voi hakea ympäri vuoden ilman erillistä hakuaikaa. Tampereella tukea myönnetään hakijoille, joiden hoito on erittäin vaativaa ja/tai sitovaa.

Katso myös