Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Vapaaehtoistoiminta

Tervetuloa vapaaehtoiseksi!

Oletko kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena? Voit lähestyä ikäihmisille erilaista toimintaa organisoivia tahoja tai ottaa rohkeasti yhteyttä suoraan toimipaikkoihin tai henkilöihin, joiden kanssa haluaisit toimia vapaaehtoisena.

Parhaimmillaan vapaaehtoistoiminta tarjoaa tekijälleen virkistystä, uusia kokemuksia, ystäviä ja yhdessäoloa. Vapaaehtoisen oma elämänkokemus on arvokas toiminnan voimavara, eivät niinkään taidot tai tiedot. Vapaaehtoisena toimit tavallisen ihmisen taidoilla ja omalla persoonallasi.

Vapaaehtoiset ovat usein tärkeitä ajan antajina tai konkreettisen avun ja tuen tarjoajia. Vapaaehtoisia toimii kodeissa, kouluissa, palvelukodeissa, erilaisissa kohtaamispaikoissa ja tapahtumissa.

Sopisiko jokin näistä sinulle?
Aulaemäntä, -isäntä tapahtuma-avustaja harrastusryhmän vetäjä
ulkoiluseura juttukaveri laulattaja
saattaja-apu kahvion hoitaja liikuntaluotsi
pelikaveri kulttuuriluotsi toimistoavustaja
talkkariapu vertaisohjaaja arkistoavustaja
ympäristöluotsi narikanhoitaja
ääneen lukija

Vapaaehtoisia hyödynnetään mm. kaupungin liikuntapaikoissa ja kulttuurikohteissa, kuten museoissa, kirjastossa ja Tampere Filharmoniassa. Tutustu Tampereen kaupungin liikunta- ja kulttuuriluotsitoimintaan:

Tampereella toimivien järjestöjen ja yhteisöjen vapaaehtoistoiminnasta löytyy tietoa Tampereen Voimavaraverkosto ry:n (TARVE) sivuilta: