Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Toiminta

Vanhusneuvosto kerää palautetta ikäihmisiltä heidän palveluistaan ja arjestaan monella eri tavalla. Vanhusneuvoston aloitelaatikon löydät kolmelta lähitorilta: Peurankalliolta, Kuuselasta ja Keinupuistosta. Lisäksi palautetta voi jättää verkkosivuiltamme.

Palautetta kerätään kuitenkin myös kasvotusten. Vanhusneuvosto järjestää erilaisia tilaisuuksia järjestöjen ja kaupungin luottamuselinten kanssa. Lisäksi vanhusneuvosto ilmoittaa tapahtumistaan järjestöille ja mainonnan avulla, voimavarojensa mukaan.

Vanhusneuvosto tekee palveluiden laadun valvonnassa ja ikäihmisten arjen palautteen saamisessa tiivistä yhteistyötä myös kaupungin vanhusasiamiehen kanssa. Vanhusasiamiehillä on oikeus olla paikalla vanhusneuvoston kokouksissa ja yleensä toukokuun kokouksessa käsitellään vanhusasiamiesten raporttia. Myös esteettömyysasiamiehen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja sekin raportti käsitellään tuossa samassa kokouksessa.

Työjaosto

Vanhusneuvoston työjaosto käsittelee nopeassa aikataulussa ikäihmisten palveluiden laatuun tulleet palautteet ja valmistelee vanhusneuvoston kokouksen asiat.

Järjestöyhteistyö

Yksi vanhusneuvoston kohderyhmä ja tärkeä tiedonlähde on ikäihmisten järjestöt. Keskeisistä ikäihmisten järjestöistä on valittu eläkeläisvaltuusto, jonka jäsenjärjestöt ja tulevat tapahtumat löydät eläkeläisvaltuusto-alasivulta.

Järjestökenttään pidetään yhteyttä laajemminkin, mm. Elonpolkuja-verkostolle kerrotaan säännöllisen välein vanhusneuvoston toiminnasta sähköpostitse. Vanhusneuvosto osallistuu myös verkoston järjestämiin tapahtumiin.