Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Elonpolkuja-verkosto

Elonpolkuja–verkostossa oleellisinta on jäsenyhteisöjen yhdessä tekeminen. Ikäihmisille suunnatut ilmaiset ja kaikille avoimet tapahtumat suunnitellaan työryhmissä ja toteutetaan itse, näin Elonpolkuja-verkosto tarjoaa tamperelaisille toimivan ja myönteisen ikääntymisen mallin.

Elonpolkuja-verkoston vahvuus on sen itseohjautuvuus ja jäsenyhteisöjen vapaaehtoinen osallistuminen. Yhdessä tehdään ja saavutetaan enemmän kuin yksittäisinä yhdistyksinä.

Elonpolkuja yhteistyöverkosto toimii kansalaisyhteiskunnan ja kunnallisen päätöksenteon rajapinnassa olemalla kaupungin ylläpitämä ja koordinoima, mutta jäsenyhteisöjensä yhteistyövoiman foorumi.

Vuonna 1999 toimintansa aloittanut ikäihmisten Elonpolkuja-verkosto on valtakunnallisesti tunnustettu, ainutlaatuinen lähes sadan yhteisön, yhdistyksen ja yritysyhteistyökumppanin ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöverkosto.

Elonpolkuja-verkoston tehtävänä on

  • luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä ennaltaehkäisevän vanhustyön alueella
  • edistää hyvinvointia
  • ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä ja
  • vahvistaa myönteistä ikäidentiteettiä.
Elonpolkuja-verkoston toimintaa koordinoi
Aluekoordinaattori (keskusta ja länsi)
Johanna Sola
puhelin 040 778 9599
sähköposti [email protected]


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/elonpolkuja