Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Henkilökohtainen budjetointi vammaispalveluissa

"Henkilökohtainen budjetti vammaispalveluissa - asiakkaan ja ammattilaisen tukeminen, Pirkanmaan alueellinen kokeiluhanke" eli HB-Pirkanmaa (10/2020 - 12/2021) oli yksi valtakunnallisen henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeen yhdeksästä alueellisesta hankkeesta. Hankekokonaisuus perustui pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sen rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

HB-Pirkanmaa-hanke toteutettiin osana Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa ja kehittämistyöhön osallistui 19 Pirkanmaan kuntaa. Mukana hankkeessa oli myös eri vammaisjärjestöjä sekä asiakaskehittäjäryhmä. Tampereen kaupunki koordinoi alueellista hanketta Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen kautta. Hankkeen kohderyhmänä olivat kaikki vammaispalvelujen asiakkaat, mutta erityisesti kuurosokeat.

Hanketyöskentelyn pohjalta laadittiin henkilökohtaiseen budjetointiin tarvittavat elementit. Elementtejä ovat asiakas, omatyöntekijä, minun tiimini eli asiakkaan lähiverkosto, oman tuen ja palvelutarpeen arviointi, henkilökohtaisen budjetoinnin toteutussuunnitelma sekä henkilökohtaisen budjetoinnin keskus eli HB-keskus.

Hankkeessa käytiin läpi myös henkilökohtaisen budjetoinnin asiakasprosessi, joka pohjaa olemassa olevaan asiakkaan palvelupolkuun vammaispalveluissa. Asiakasprosessissa kuvataan elementtien roolit henkilökohtaisen budjetoinnin toteuttamisessa. Hankkeessa havaittiin, että henkilökohtainen budjetointi vaatii muun muassa organisaation yhteistä tahtotilaa ja kehittämistä, riittävät resurssit ja aikaa asiakastyöhön, monialaisuutta sekä digitaalisia ratkaisuja.

Tunnistettiin myös, että henkilökohtaisesta budjetoinnista tarvitaan lisää tietoa ja kokemuksia, joita on mahdollista saada esimerkiksi asiakaskohtaisten kokeilujen avulla. Yksilölliset palveluratkaisut ovat kuitenkin mahdollisia muutenkin kuin henkilökohtaisella budjetoinnilla.

Kehittämistyötä asiakaslähtöisempien palvelujen luomiseksi tulee jatkaa, sillä ne lisäävät palveluiden vaikuttavuutta ja ovat mahdollisia jo nykyisen lainsäädännön ja palvelujärjestelmän puitteissa. Hankkeen tulokset antavat hyvän pohjan yhteisen alueellisen suunnittelun jatkamiselle Pirkanmaalla.

Tarkemmin hankkeen tuloksiin pääset tutustumaan loppuraportista. THL muodosti alueellisten hankkeiden loppuraporteista oman hallituksen esityksen muotoon laaditun raporttinsa, joka luovutettiin STM:lle vuoden 2021 lopussa.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö
Sirpa Vallittu-Corell
sähköposti [email protected]


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/hbpirkanmaa