Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Muistutus-, tarkastuspyyntö- ja muut lomakkeet

Jos haluat potilastietoja itsestäsi tai huollossasi olevista lapsista, niin valitsethan "Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö" -lomakkeen.

Muistutuslomakkeet

Potilaalla on oikeus tehdä potilaslain mukainen muistutus ollessaan tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies auttaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Sosiaalihuoltoa koskeva muistutuslomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun asiakas haluaa kertoa saamastaan huonosta kohtelusta sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Täytetty ja tulostettu muistutuslomake lähetetään osoitteeseen Tampereen kaupunki / kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere.

Tarkastuspyyntölomakkeet

Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö

Kun potilas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu terveystoimen potilasrekisteriin, tulee tietoja tiedustella hoitavalta lääkäriltä, sillä tarkastusoikeus toteutetaan ensisijaisesti hoitavan lääkärin vastaanotolla.

Huom! Omakanta.fi-palvelun Potilastiedon arkistossa voit tarkastella potilastietojasi vuodesta 2014 alkaen. Ennen kuin täytät "Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö" -lomakkeen, kannattaa tietoja etsiä Omakannan kautta:

Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntölomaketta käytetään, kun hoitosuhdetta ei enää ole, vaan kyse on vanhoista arkistoiduista potilastiedoista. Lomake tulee täydentää tiedoilla, joita tarvitaan halutun tiedon etsimiseen, kuten missä toimipisteessä asioinut ja milloin.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää pdf-lomaketta. Täytetty ja tulostettu lomake lähetetään osoitteeseen
Hyvinvointipalvelujen arkisto, PL 98, 33201 Tampere:

Sosiaalitoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tarkastuspyyntölomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun asiakas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu sosiaalitoimen henkilörekisteriin.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää pdf-lomaketta. Täytetty ja tulostettu lomake lähetetään osoitteeseen
Tampereen kaupunki / kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere:

Potilasrekisterin tai sosiaalihuollon asiakasrekisterien oikaisuvaatimus

Potilasrekisterin tai sosiaalihuollon asiakasrekisterien oikaisuvaatimuslomaketta käytetään, kun asianomainen haluaa, että rekisterissä olevaa, käsittelyn kannalta virheellistä, tarpeetonta, puutteellista tai vanhentunutta henkilötietoa korjataan, poistetaan tai täydennetään.

Täytetty ja tulostettu lomake lähetetään osoitteeseen Tampereen kaupunki / kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere:

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Asianosaisen tiedonsaantipyyntölomaketta käytetään, kun asianosainen pyytää tietoja viranomaisessa vireillä olleesta tai olevasta asiasta ja pyydetyt tiedot ovat voineet vaikuttaa asian käsittelyyn. Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia viranomaisessa käsitelty asia koskee.

Huomaathan, että pyyntö on perusteltava. Kirjoita Perustelut-kohtaan mahdollisimman tarkka selvitys, miksi tietoja pyydetään ja mihin pyydettyjä tietoja käytetään. Perustelu vaikuttaa siihen, mitä tietoja voidaan luovuttaa.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää pdf-lomaketta. Täytetty ja tulostettu lomke lähetetään osoitteeseen
Tampereen kaupunki / kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere: