Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Lääkärintodistukset

Lääkärintodistusten maksullisuus perustuu Ulkoinen linkkiasiakasmaksulakiin . Osa todistuksista on maksuttomia. Todistuksen maksullisuus ei riipu asiakkaan iästä. Todistuksen laajuus voi vaikuttaa sen hintaan.

B-lausunto

B-lausunto maksaa 50,80 euroa, kun on kyse esimerkiksi:

 • kuntoutuksesta (muussa kuin terveydenhuollon yksikössä toteutettu ammatillinen tai sosiaalinen kuntoutus tai invalidivähennyksen saamista varten)
 • työkyvystä (työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki).

Perusterveydenhuollossa B-lausunto on maksuton silloin, kun sitä tarvitaan lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemiseksi (erityiskorvattavat lääkkeet tai kliiniset ravintovalmisteet).

C-lausunto

C-lausunto maksaa 50,80 euroa, kun on kyse esimerkiksi:

 • eläkkeensaajan hoitotuen hakemisesta
 • vammaistuen hakemisesta.

Terveyskeskuslääkärin tai hammaslääkärin antamat todistukset ja lausunnot

Terveyskeskuksen lääkärien ja hammaslääkärien antamista todistuksista ja lausunnoista peritään seuraavat asiakasmaksut:

 • kuljetustodistus: maksuton
 • MT1-lausunto: maksuton
 • kuntoutussuunnitelma: maksuton
 • todistus terveyskeskuksessa käynnistä: maksuton
 • lapsen kotihoitotodistus: maksuton
 • SVA-todistus: maksuton
 • rintamaveteraanikuntoutusta varten annettu B-todistus: maksuton
 • suppea vapaamuotoinen todistus: 14,50 euroa
 • kansainvälinen rokotustodistus: 39,40 euroa
 • lääkärinlausunto E: 39,40 euroa
 • lääkärintodistus T eli lääkärinlausunto terveydentilasta (ei työterveys): 39,40 euroa
 • lausunto, saksan- tai englanninkielinen: 50,80 euroa
 • SVB-todistus (muussa kuin terveydenhuollon yksikössä toteutettua ammatillista tai sosiaalista kuntoutusta, invalidivähennyksen saamista tai työkyvyttömyyseläkettä varten): 50,80 euroa
 • SVC-todistus: 50,80 euroa
 • todistus isyysverinäytteen otosta: 50,80 euroa
 • todistus oikeusistuinta varten: 50,80 euroa
 • todistus verinäytteen otosta: 50,80 euroa
 • laaja vapaamuotoinen todistus: 50,80 euroa
 • ajokorttitodistus: 61 euroa

Jos todistusta ei ole mainittu luettelossa, rinnastetaan se maksun osalta sitä lähellä olevaan lääkärintodistukseen.

Sairaalan tai poliklinikan lääkärin kirjoittamat todistukset

Sairaalan ja poliklinikan lääkärin kirjoittamasta lääkärintodistuksesta asiakkaalta perittävän maksun suuruus riippuu siitä, kirjoittaako todistuksen alan erikoislääkäri vai erikoistuva lääkäri.

 • Suppea lausunto
 • B- ja C-todistus
 • eläke- ja invalidihuoltohakemukseen liitettävä suppea lausunto
  - Alan erikoislääkäri: 30,55 euroa
  - Erikoistuva lääkäri: 20,36 euroa

 • Perusteellinen lausunto
 • B-todistus
 • poliisi-, huolto- tai muille viranomaisille annettava perusteellinen lausunto
 • perusteellinen ja aikaa vievä eläkehakemukseen liitettävä lausunto
  - Alan erikoislääkäri: 34,93 euroa
  - Erikoistuva lääkäri: 23,29 euroa

 • Oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunto
  - Alan erikoislääkäri: 50,80 euroa
  - Erikoistuva lääkäri: 34,93 euroa
  - Holhousviranomaisen pyytämä todistus on maksuton

Lääkärintodistus tai -lausunto on maksuton, kun se liittyy potilaan hoitoon ja annetaan sairaalassa tai poliklinikalla hoidettavana tai tutkittavana olevalle potilaalle

 1. työantajalta haettavaa sairauslomaa varten
 2. toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten tai
 3. sairauden vuoksi tarpeellisen lääkinnällisen toimenpiteen suorittamista varten (esim. raskauden keskeyttäminen tai steriloiminen).

Veteraanikuntoutusta varten annettu todistus on maksuton.

Tieliikennelaissa (267/1981) säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta (ajokorttitodistus) voidaan kuitenkin periä 61 euroa.

Laskun maksun viivästyessä peritään lain mukainen viivästyskorko.