Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Sairaala- ja laitospalvelujen maksut

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneeltä 50,80 euroa. Maksu voidaan periä, jos aikaa ei peruuteta viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Maksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

Sakkomaksua peritään mm. peruuttamatta ja käyttämättä jääneistä erikoissairaanhoidon avohoidon (esim. hoitajien vastaanotoista) ja kuvantamistutkimuksen asiakasmaksuista sekä lasten ja nuorten poliklinikan käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä hoitajan vastaanottoajoista.

Poliklinikkamaksu

Sairaalan erikoispoliklinikkamaksu: 41,20 euroa/käyntikerta.

Poliklinikan antama tutkimus ja hoito on maksutonta alle 18-vuotiaalle henkilölle 1.7.2021 alkaen.

Maksu peritään kaikista poliklinikkakäynneistä riippumatta siitä, onko kysymyksessä lääkärillä käynti tai esim. muun henkilökunnan suorittama toimenpide. Jos asiakas otetaan sairaalaan hoidettavaksi heti poliklinikkakäynnin jälkeen, peritään poliklinikkamaksun sijaan laitoshoidon maksu. Maksua ei peritä sotaveteraaneilta.

Päiväkirurginen toimenpide

Toimenpiteen maksu: 116,10 euroa

Maksu peritään päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka vaatii yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä. Päiväkirurgiamaksun lisäksi voidaan periä hoitopäivämaksu silloin, kun potilas joutuu ennalta suunnittelemattomasti jäämään hoitoon seuraavaan vuorokauteen asti.

Lyhytaikainen laitoshoito

Lyhytaikainen laitoshoito: 48,90 euroa/hoitopäivä

Lyhytaikainen laitoshoito maksukaton täyttymisen jälkeen: 22,50 euroa/hoitopäivä

Psykiatrinen lyhytaikainen laitoshoito: 22,50 euroa/hoitopäivä

Lyhytaikainen laitoshoito Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrisilla osastoilla : 22,50 euroa/hoitopäivä (myös maksukaton täyttymisen jälkeen)

Jos henkilö on laitoshoidossa vain päivisin tai öisin: 17,90 euroa/hoitopäivä

Pitkäaikainen laitoshoito

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu.

  • Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan kuukausittaisista nettotuloista, silloin kun pitkäaikaisessa laitoshoidossa on pienempituloinen puoliso, molemmat puolisot tai yksinäinen ihminen.
  • Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa on suurempituloinen puoliso, hoitomaksu on enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista.
  • Potilaan henkilökohtaiseen käyttöön on kuitenkin jäätävä kuukausittain vähintään 110 euroa (= pitkäaikaisen laitoshoidon käyttövara).
  • Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuneita todellisia kustannuksia.
  • Alle 18-vuotiaalta maksu peritään enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa.
  • Maksua ei peritä yli viiden päivän poissaoloista, mutta se peritään viideltä ensimmäiseltä päivältä. Jos laitoshoidon keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan.

Milloin on kyse pitkäaikaisesta laitoshoidosta?

  1. Silloin kun laitoshuollon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta.
  2. Henkilö, jonka hoidon on arvioitu laitokseen otettaessa kestävän enintään kolme kuukautta, katsotaan olevan pitkäaikaisessa laitoshoidossa, jos hoito on jatkunut kolme kuukautta ja jos hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että laitoshoitoa on edelleen jatkettava.

Maksu lääkärintodistuksesta

Lääkärintodistuksen hinta riippuu todistuksen laajuudesta, tarkemmat tiedot:

Polikliiniset fysioterapiakäynnit

Fysioterapiakäynti maksaa 11,40 euroa/kerta yli 18-vuotiaalta. Sarjassa annettava hoito yli 18-vuotiaalta on 11,40 euroa/kerta (enintään 45 kertaa vuodessa).

Ryhmäterapiat, itsenäinen harjoittelu, apuvälinepalvelut, kuntoutustarpeen ja asunnon muutostyötarpeen arviot sekä alle 18-vuotiaiden fysioterapia ovat maksuttomia.

Päiväsairaala

Päivä- tai yösairaanhoito:17,90 euroa vuorokaudelta

Maksua sovelletaan, jos potilas on hoidossa vain joko päivällä tai yöllä. Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta, kun hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.

Maksukatto

Kalenterivuoden aikana asiakkaalle aiheutuville kustannuksille on säädetty vuotuinen yläraja. Maksukaton ylittymisen jälkeen on osa palveluista (esim. lyhytaikainen laitoshoito) maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Maksukatto on 683 euroa.