Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kotihoidon maksut

Kotihoidon maksujen arviolaskuri: Laskurin avulla voit arvioida, mitä kotona annettava palvelu maksaa. Kotihoidon asiakasmaksu peritään sen mukaan, miten paljon työaikaa kotihoidon henkilökunnalta kuluu päivittäisiin palveluihin luonasi. Kotihoidon maksujen arviolaskuri

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksut

Kotihoidon palveluista peritään kuukausimaksua niiltä asiakkailta, jotka saavat palvelua säännöllisesti vähintään kerran viikossa. Palvelutuntien määrä sovitaan asiakkaan kanssa tehtävässä palvelu- ja hoitosuunnitelmassa. Maksun suuruuteen vaikuttavat palvelutuntien määrä kuukaudessa, ruokakunnan koko ja kuukausittaiset bruttotulot.

Taulukon selitteet:
Perheen koko = Talouteen kuuluvien perheenjäsenten lukumäärä
Suojaosa = Bruttotuloista ennen maksun määräämistä vähennettävä summa (maksuttomuuden yläraja)
Maksu% = Maksuprosentit/palvelutuntien määrä kuukaudessa

Perheen
koko
Suojaosa

Maksu%
1-4 h
I
5-10 h
II
11-20 h
II
21-30 h
IV
31-40 h
V
41 h tai yli
VI
1 588 euroa 13 %17 %
25 %
32 %34 %35 %
2 1 084 euroa 13 %16 %18 %20 %22 %22 %
3 1 701 euroa 8 %
12 %14 %16 %18 % 18 %
4 2 103 euroa 7 %10 %12 %14 %15 % 15 %
5 2 546 euroa 6 %10 %11 %13 %14 % 13 %
6 2 924 euroa 6 %10 %11 %12 %12,5 %11 %

Kun perheenjäseniä on enemmän kuin kuusi, korotetaan maksuttomuuden ylärajaa (tulorajaa) 357 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Säännöllisesti kotiin annettavan palvelun asiakasmaksuissa alin laskutettava maksu on 5,05 euroa.

Jos asiakkaan tulojen ja palvelun määrän mukainen maksu olisi enemmän kuin 46 euroa tunnilta, peritään asiakasmaksuna 46 euroa tunnilta.

Tilapäisen kotihoidon käyntimaksut

Harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvat satunnaiset käynnit:

  • Lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti on 18,90 euroa.
  • Muun henkilön kotikäynti maksaa 12 euroa.
  • Kotisairaalahoidosta perittävä maksu on enintään 20,90 euroa/vrk.

Tukipalvelujen maksut

  • Kotiin kuljetettava ateria: 6,30 euroa, lisäjälkiruoka 0,90 euroa
  • Kauppapalvelu (ruokakuriiri): 7 euroa/ostoskerta
  • Saunamaksut: sauna + kylvettäjä 6,50 euroa/henkilö
  • Kuljetusmaksu: 3 euroa/suunta

Päiväkeskus

Päiväkeskuspäivä maksaa 15 euroa. Se sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin ja saunotuksen.
Puolipäiväinen päiväkeskuspäivä maksaa 10 euroa.
Kuljetus päiväkeskukseen maksaa joukkoliikenteen kertamaksun/suunta.

Vammaispalveluista ikäihmisten palveluiden järjestämän päivätoiminnan piiriin siirtyvien asiakkaiden päivätoimintamaksu on kokopäivätoiminnassa 10 euroa/kerta ja puolipäivätoiminnassa 5 euroa/kerta. Ateriat asiakas maksaa itse suoraan tuottajalle.

Siivouspalvelut

Taulukon selitteet:
Luokka = Korvausluokka
Maksu = Asiakasmaksu/siivouskerta

Luokka Bruttotulo/kk
Maksu


yksiö,
tupakeittiö
kaksio kolmio
I 1 hlö: 573 - 730,99 €

2 hlöä: 1057 - 1348,99 €

3 hlöä: 1657 - 2103,99 €

4 hlöä: 2050 - 2602,99 €
10 €12 € 14 €
II 1 hlö: 731 - 1001,99 €

2 hlöä: 1349 - 1842,99 €

3 hlöä: 2104 - 2861,99€

4 hlöä: 2603 - 3539,99 €
15 €17 € 19 €
III 1 hlö: 1002 - 1277,99 €

2 hlöä: 1843 - 2381,99 €

3 hlöä: 2862 - 3731,99 €

4 hlöä: 3540 - 4616,99 €
22 €24 € 28 €
IV 1 hlö: 1278 €

2 hlöä: 2382 €

3 hlöä: 3732 €

4 hlö: 4617 €
**
ks. alla
**
ks. alla
**
ks. alla
Ikkunoiden
pesu/kk
15 € 20 € 26 €

IV-luokassa ei ole oikeutta kaupungin järjestämään siivouspalveluun:
** Ikäihmisten palveluiden lautakunnan vahvistama tuloraja palvelun myöntämiselle on yhden hengen taloudessa 1 278 euroa/kk, kahden hengen taloudessa 2 382 euroa/kk, kolmen hengen taloudessa 3 732 euroa/kk ja neljän hengen taloudessa 4 617 euroa/kk bruttona.

Jos talouden tulot ovat alemmat kuin alimmassa maksuluokassa ilmoitettu tulojen alaraja, kaupunki tarjoaa siivouspalvelun maksuttomana.

Parvekelasien pesu maksaa 15 euroa/kerta, samoin kuin saunan pesu kaikissa maksuluokissa.

Turvapalvelut

Korvausluokka Brutto/kk
Euroa/kk
Korvausluokka I
573 - 996,99 €/kk 18 €
Korvausluokka II 997 - 1441,99 €/kk 26 €
Korvausluokka III 1442 - 1863,99 €/kk 35 €
Korvausluokka IV 1864 €/kk tai yli 43 €

Turvapalvelujen tulorajat koskevat perheen bruttotuloja, ja ne ovat samat sekä yksin asuville että pariskunnille. Jos kahden hengen taloudessa molemmilla asiakkailla on turvaranneke, maksu pienempituloiselta on 18 euroa. Toinen puolisoista maksaa turvarannekkeesta taulukon mukaisesti heidän yhteisillä tuloillaan.

Turvapalvelun kuukausimaksuun sisältyvät myös turvapalvelun lisälaitteet, eli lisälaitteista ei peritä erillisiä asiakasmaksuja. Turvapuhelin tarvitsee toimiakseen lankapuhelinliittymän. Jos tällaista ei ole, asennetaan langaton liittymä, josta Stella laskuttaa seuraavat lisämaksut: asennuskustannus on 19,90 euroa ja Stellan kautta avatun langattoman liittymän kuukausimaksu on kaksi euroa. Puhelukustannukset sisältyvät kuukausimaksuun. Stella laskuttaa langattoman liittymän asiakkaalta kuukausittain.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Ympärivuorokautisen hoivan ja ateriat sisältävä lyhytaikainen asuminen maksaa 27 euroa/vrk.

Maksu on 11,40 euroa/vrk, kun palvelua käytetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseksi.

Perhehoito

Pitkäaikaisessa perhehoidossa asiakas muuttaa asumaan perhehoitajan kotiin toistaiseksi. Pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään asiakasmaksua 65 prosenttia kuukausittaisista nettotuloista.

Tilapäisessä perhehoidossa asiakas viettää perhekodissa ennalta sovitun jakson parista päivästä pariin kuukauteen. Hoivan ja ateriat sisältävä tilapäinen perhehoito maksaa 27 euroa/vrk. Tilapäinen perhehoito voi tapahtua myös asiakkaan kotona, jolloin asiakasmaksu on sama kuin perhekodissa tapahtuvassa hoidossa (27 euroa/vrk), mutta se ei sisällä aterioita. Maksu on 11,40 euroa/vrk, kun palvelua käytetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseksi.

Päiväperhehoito voi olla vaihtoehto päiväkeskukselle, hoidossa vietetään 3 - 8 tuntia. Päiväperhehoito maksaa 17 euroa/päivä. Päivä sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin, yhteistä tekemistä ja mahdollisuuksien mukaan ulkoilua. Kuljetus päiväperhehoitoon maksaa joukkoliikenteen kertamaksun/suunta. Päiväperhehoito voi tapahtua myös asiakkaan kotona, jolloin asiakasmaksu on sama kuin perhekodissa tapahtuvassa hoidossa (17 euroa/päivä), mutta se ei sisällä aterioita.

Asiakasmaksun alentaminen

Jos kotihoidon asiakkaan tai ikäihmisten asumispalveluissa asuvan asiakkaan käytettävissä olevat varat eivät riitä välttämättömiin menoihin, voidaan kaupungin perimiin asiakasmaksuihin myöntää hakemuksesta joko alennusta tai vapautus.

Lisätietoja

Esimerkit