Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen maksut

Palveluasumisen maksuihin sovelletaan samoja perusteita kuin kotihoidon maksuissa:

Lisäksi kaikilta palveluasumisen asiakkailta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä turvapalvelumaksu, joka on enintään 45 euroa kuukaudessa.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksujen määräytymisperusteet muuttuivat Tampere-Oriveden yhteistoiminta-alueella 1.7.2021 alkaen seuraavasti:

 • Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan nettotulojen mukaan (tulot verojen jälkeen).
 • Maksu on 85 prosenttia asiakkaan yhteenlasketuista kuukausituloista.
 • Puolisoilla maksu on 42,5 prosenttia yhteenlasketuista nettotuloista.
 • Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on 164 euroa kuukaudessa.
 • Ennen maksun määräämistä kuukausituloista tehdään laissa säädetyt vähennykset.
 • Vähennyksiä ovat muun muassa:
  - tehostetusta palveluasumisesta aiheutuvat kohtuulliset asumismenot (esim. vuokra, vesi, sähkö),
  - sairausvakuutuslain lääkekulujen vuosiomavastuun suuruinen summa vuoden kuukausilla jaettuna (48,32 €/kk),
  - edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään perusmaksun suuruisena.

Esimerkit