Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Energiaviisaat kaupungit EKAT

ESITTELY

6Aika-hankkeen Energiaviisaat kaupungit (EKAT) tavoitteena oli nostaa mukana olevat kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa.

Hanke auttoi Suomea vakiinnuttamaan asemansa ilmastopolitiikan ja älyteknologioiden edelläkävijänä sekä auttoi hankkeeseen osallistuvia kaupunkeja saavuttamaan asetetut hiilineutraaliustavoitteet. Tehtävillä toimenpiteillä ja hankinnoilla oli merkittävä vaikutus kansallisten ja paikallisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hanke oli Tampere-vetoinen kuuden kaupungin yhteishanke, jossa tiivistä yhteistyötä tehtiin Tampereen, Turun, Helsingin, Oulun, Vantaan ja Espoon välillä. Tampereella projektia toteuttivat Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit Oy, joiden lisäksi hankkeen toiminnassa paikallisesti olivat mukana muun muassa Tampereen Tilapalvelut Oy ja Tampereen Vuokratalosäätiö. Hanke päättyi vuoden 2020 lopussa. Hanketta rahoitti Uudenmaan liitto.

TOIMENPITEET

Rakennuksista kerättävän datan määrittely

Kaupunkien palvelukiinteistöistä on valittu useamman kymmentä kohdetta pilottirakennuksiksi, joista integroidaan energia-, olosuhde- ja käyttäjädata yhteiselle alustalle. Tämä mahdollistaa rakennuksen käyttöliittymän kehittämisen käyttäjien, huoltohenkilöstön ja päättäjien tarpeisiin. Yritysten ja kuluttajien osallistaminen energiamurroksen tuomien haasteiden ratkaisemiseen on hankkeessa keskeisessä roolissa.

Reaaliaikainen energiapalvelualusta

Hankkeessa määritellään kerättävän olosuhde- ja muun datan lisäksi reaaliaikaisen energiapalvelualustan konsepti. Tämä lisää kaupunkien osaamista kysyntäjoustoratkaisujen hyödyntämisessä ja mahdollistaa virtuaalivoimalaitoskokeilut.

Nollaenergiakorttelin konseptin kehittäminen ja hiilinieluna toimivan alueen simulointi

Kaupunginosan päästöistä osa muodostuu jo yleiskaavavaiheen päätösten myötä. Hankkeessa kehitetään työkalu, jota kaupunki voi hyödyntää kaavoituksen ja tontinluovutusten yhteydessä määrittämään rakennusten tai rakennusryhmien tavoitteita energiatehokkuudelle ja energian tuotannolle. Työkalu hyödyntää alueen tietomallia energiajärjestelmän simuloinnissa ja päästöjen sekä kustannusten arvioinnissa.

Energiatehokkuuskumppanuusmallien kehittäminen

Hanke pyrkii parantamaan kaupungeissa jo käytössä olevia energiatehokkuuskumppanuusmalleja kansallisen energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeessa kartoitetaan markkinoilla olevat konseptit ja niiden puutteet ja sen pohjalta luodaan uudistettu toimintamalli yritysten ja kaupunkien väliselle energiatehokkuuskumppanuudelle.

LISÄTIETOJA

Kuvassa näkyy Energiaviisaat kaupungit -hankkeen logot

OTA YHTEYTTÄ