Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


AREA 21

ESITTELY

Projektissa kehitetään uusia toimintamalleja asuinrakennusten hiilipäästöjen vähentämiseksi. Kehitystyössä pääpaino on sidosryhmien välisessä yhteistyössä, ja projektia toteutetaankin tiiviissä yhteistyössä viranomaisten, paikallisten yritysten, tutkimuslaitosten ja kiinteistöjen omistajien kanssa.

Tampereella projektia toteuttavat Tampereen kaupunki ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Lisäksi hankkeen toiminnassa ovat Tampereen Sähkölaitos Oy ja Pirkan opiskelija-asunnot Oy. Hanke on kansainvälinen ja mukana siinä ovat myös Hampurin, Pietarin, Tarton, Kohtla-Järven, Helsingborgin ja Lublinin kaupungit. Projekti kestää syksyyn 2020 saakka.

TOIMENPITEET

Toimintamalli öljylämmitteisten pientalojen tukemiseksi

Projektissa kehitetään toimintamalli, jolla kannustetaan öljylämmitteisten pientalojen omistajia vaihtamaan lämmitysmuotoaan. Toimintamallin luonnissa tehdään yhteistyötä viranomaisten, yritysten ja pankkien kanssa.

Kerrostalokannan kysyntäjoustopalvelujen käyttöönoton tehostaminen

Projektissa vauhditetaan Tampereen kerrostalokannan siirtymistä kysyntäjoustopalveluiden piiriin. Taloyhtiöille järjestetään tapahtumia, joissa kerrotaan kysyntäjouston tärkeydestä kaukolämpöverkossa ja selvitetään, miten voitaisiin alentaa kynnystä palvelujen käyttöönottamiseksi.

Kiinteistöjen omistajille tarjottavien palvelujen parantaminen

Projektissa tehdään yhteistyötä paikallisten yritysten, tutkimuslaitosten ja viranomaisten kanssa, jotta kiinteistöjen omistajille voitaisiin tarjota parempia energiapalveluita. Yhtenä toiminnan painopisteenä on datan ja keinoälyn hyödyntäminen uusien palveluiden kehittämisessä.

Pitkäjänteisen yhteistyön kehittäminen

Projektissa kehitetään verkosto Tampereella asuinrakennusten energiatehokkuuteen vaikuttavien toimijoiden välille.


LISÄTIETOJA

Kuvassa on AREA21-projektin logot

OTA YHTEYTTÄ

Energia- ja ilmastoasiantuntija
Elina Seppänen
puhelin 040 800 7253
sähköposti [email protected]

Projektipäällikkö
Ilari Rautanen
puhelin 040 806 3252
sähköposti [email protected]