Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Palveluhakemisto: J

Johtokartat 

Johtokarttaotteet

Kaapeleiden ja johtojen sijaintikartat.

Johtosäännöt 

Säännöt ja ohjeet

Johtosäännöissä määrätään kaupungin eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt.

Toimintasääntö on johtosääntöä yksityiskohtaisempi, ja siitä ilmenee mm. delegoitu toimivalta. Konsernijohtaja hyväksyy konsernihallinnon ja konsernipalvelujen toimintayksiköiden toimintasäännöt. Tuotantojohtajat päättävät toimintasäännöistä alaisensa toiminnan osalta. Liikelaitoksen toimitusjohtaja ja ammattikorkeakoulun rehtori hyväksyvät toimialansa toimintasäännön.

Joulu 

Joulu Tampere

Tampere Tunnetuksi ry järjestää vuosittain Joulu Tampere -tapahtuman.

Joulutori

Keskustorilla järjestettävältä Tampereen Joulutorilta voi ostaa jouluisia herkkuja ja paikallisia käsitöitä tai vain nauttia joulun tunnelmasta.

Tallipihan joulukylä

Tallipiha muuttuu tunnelmalliseksi joulukyläksi, jossa myydään käsitöitä ja jouluherkkuja. Tallissa voi myös tavata aasin ja lampaita.

Juhlapatojen vuokraus 

Tervapadat eli juhlapadat

Nestekaasukäyttöisiä juhlapatoja vuokraa Tampereen Sarka Oy.

Julkinen liikenne 

Aikataulut ja neuvonta

Joukkoliikenneluvat

Henkilöiden kuljettaminen tiellä linja-autolla korvausta vastaan on luvanvaraista henkilöliikennettä, johon tarvitaan joukkoliikennelupa. Liikennelupaa haetaan liikennevirastosta.

Joukkoliikenteen palvelupiste

Joukkoliikenteen palvelupisteestä voi hankkia matkakortit ja ladata niitä sekä tiedustella kaupunkiliikenteen reiteistä ja aikatauluista.

Julkiset veistokset ja monumentit 

Veistokset ja monumentit

Tervetuloa tutustumaan Tampereen julkisiin veistoksiin ja monumentteihin.

Julkisivun muuttaminen 

Rakennusluvat

Rakennusten rakentaminen, oleelliset korjaukset ja muutokset sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet vaativat luvan.

Jätehuolto 

Alueellinen jätehuoltojaosto

Alueellinen jätehuoltojaosto on 17 kunnan yhteinen toimielin, jonka vastuulla ovat jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät. Jaoston isäntäkuntana toimii Tampereen kaupunki. Jätehuoltojaosto päättää toimialueellaan jätelain (646/2011) mukaisista jätehuollon viranomaisasioista ja linjaa, miten jätehuolto alueella järjestetään.

Jätehuolto

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on 17 kunnan omistama osakeyhtiö. Tampereen ja sen ympäristökuntien jätehuollosta huolehtii alueellinen jätehuoltoyhtiö, Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Pirkanmaan Jätehuolto vastaa asumisjätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, käsittelystä ja siihen liittyvästä neuvonnasta.

Jäteneuvonta

Jäteneuvonta on Pirkanmaan Jätehuollon lakisääteinen tehtävä. Se järjestää kampanjoita, tuottaa oppaita ja esitteitä, käy kertomassa ja luennoimassa jäteasioista jne.

Jätevalvonta

Ympäristönsuojeluyksikkö valvoo jätelain ym. säännösten ja määräysten noudattamista, kuten jätehuollon järjestämistä sekä roskaamiskiellon ja maaperän saastuttamiskiellon noudattamista. Yksikkö myös ohjaa ja neuvoo jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä ja valitusasioissa. Tampereen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia kotitalouksia ja taloyhtiöitä sekä liike-, teollisuus- yms. kiinteistöjä.

Jätteenkäsittelykeskukset

Jätteenkäsittely on keskitetty Pirkanmaan Jätehuollon alueella kahteen jätteenkäsittelykeskukseen Tampereella Tarastenjärvelle ja Nokialla Koukkujärvelle. Niissä otetaan vastaan kuivajätteen lisäksi ongelma- ja hyötyjätteitä sekä kompostoidaan biojätettä ja jätevesilietettä. Jätteenkäsittelykeskuksiin voivat tuoda jätteitä myös kotitaloudet.

Jos jäte ei kelpaa hyötykäyttöön ja on liian suuri omaan jäteastiaan, kuuluu se kaatopaikkajätteeseen. Kaatopaikkajätettä vastaanotetaan jätteenkäsittelykeskuksissa sekä jäteasemilla. Huomaa, että kaikkia jätelajeja ei oteta vastaan kaikissa vastaanottopisteissä eikä kaikissa kunnissa ei ole kaikkia vastaanottopaikkoja. Lisätietoja nettisivuilta.

Kierrätyskeskukset

Kierrätyskeskuksista löytyy edullisia huonekaluja, kodintavaroita ym. Kotiinkuljetuspalvelu on yleensä Tampereen kaupunkialueella. Tavarat ja huonekalut noudetaan kotoa ilmaiseksi.

Jäähallit ja tekojääradat 

Jäähallit

Tampereen kaupunki ylläpitää kuutta jäähallia. Maksuttomia yleisöluisteluita on tarjolla syys- ja kevätkaudella Hervannan jäähallissa sekä Tesoman jäähallissa. Yleisöluisteluvuorot ovat pääsääntöisesti käytössä elokuun puolivälistä maaliskuun loppuun.

Tekojääradat

Koulukadun tekojäärata on jääurheilun käytössä marraskuusta maaliskuuhun.