Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Palveluhakemisto: I

IB-ohjelma 

IB-ohjelma

Tampereen lyseon lukio on International Baccalaureate Diploma -ohjelman kautta osa maailmanlaajuista IB-kouluverkostoa. Kansainväliseen ylioppilastutkintoon johtava varsinainen IB-opetus on kaksivuotinen, mutta sitä edeltää valmistava luokka (preparatory year). Tällöin opiskellaan suomalaisen lukion opetussuunnitelman aineita ja opiskelu tapahtuu suureksi osaksi englannin kielellä.

Ikäihmisten palvelut 

Asumispalvelut ja laitoshoito

Tampereen kaupunki pyrkii mahdollistamaan sen, että yhä useampi ikäihminen pystyy asumaan turvallisesti ja laadukkaasti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Hakeutuminen palveluasumiseen tai ympärivuorokautiseen hoitoon tulee ajankohtaiseksi vasta silloin, kun ikäihmisen toimintakyky on laskenut niin paljon, ettei kotona asuminen
onnistu runsaidenkaan kotiin annettavien palvelujen turvin.

Ikäihmisten palvelut

Päivätoimintaa ovat päiväkeskukset, palvelukeskukset ja korttelikerhot. Kotihoito kattaa kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja kotihoidon tukipalvelut. Asuminen palvelutalossa tai ryhmäkodissa on vaihtoehto kotona asumiselle, jos vanhuksen palvelujen tarpeeseen ei kyetä vastaamaan kotiin annetuilla palveluilla. Sairaala- ja laitoshoitoon turvaudutaan, kun vanhuksen ikä ja sairaudet tekevät selviytymisen kotona mahdottomaksi.

Kotihoito

Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan asiakkaan kotona selviytymisen kannalta riittäviä kotiin järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja kuten apua, tukea, hoivaa ja hoitoa, sekä ohjausta päivittäisistä perustoiminnoista suoriutumisessa tarvittaessa ympärivuorokautisesti. Kotihoidon palveluja ovat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotihoidon tukipalvelut.

Koukkuniemen vanhainkoti

Vanhainkotihoitoa annetaan Tampereella Koukkuniemen vanhainkodissa. Koukkuniemi palvelee ikäihmisiä, jotka eivät kykene alentuneen toimintakykynsä vuoksi asumaan omassa kodissaan kotihoidon ja muiden kotona asumista tukevien palvelujen turvin.

Neuvontaa ikäihmisille

Kotitori on tamperelaisten ikäihmisten palvelu- ja neuvontapiste, josta saa tietoa ikäihmisten asumisesta, kotiin saatavista palveluista, liikkumisesta, taloudellisista etuuksista, liikuntapalveluista, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksista, eläkeläisjärjestöistä yms.

Päiväkeskukset

Päiväkeskukset tarjoavat virkistystä ja toimintaa kotona asuville, huonokuntoisille ikääntyville niin, että he voivat selvitä kotioloissa mahdollisimman kauan. Päiväkeskuksessa järjestetään virikkeellistä, kuntouttavaa, omatoimisuutta tukevaa ja sosiaalisia kontakteja ylläpitävää toimintaa.

Vanhusasiamies

Vanhusasiamies on puolueeton henkilö, johon voi ottaa yhteyttä kaikissa ikäihmisten palveluja koskevissa kysymyksissä. Tarvittaessa asiakas ohjataan oikean tahon puoleen.

Ilmalämpöpumput 

Julkisivumuutoksiin vaaditut luvat

Julkisivumuutos on yleensä luvanvarainen, jos se olennaisesti muuttaa rakennuksen julkisivua tai kaupunkikuvaa. Luvanvaraisuuteen vaikuttavat mm. rakennuksen sijainti, tyyppi, tyyli, ikä ja ympäristön ominaisuudet.

Ilmanlaatu 

Ilmanlaadun tarkkailu

Tampereen kaupunki tarkkailee ilmanlaatua energiantuotanto- ja teollisuuslaitosten kanssa. Tarkkailun toteuttaa kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö.

Sisäilman laatu

Toimiva ilmanvaihto on myös yksi terveelliseen sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä. Lisää tietoa sisäilmaan liittyvistä asioista saat esimerkiksi Sisäilmayhdistyksen nettisivuilta.

Ilotulitus 

Ilotulitus

Ilotulitteiden käytöstä on ennalta ilmoitettava pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen voi antaa ilotulitteiden käyttöä koskevia paikallisista olosuhteista johtuvia yleisiä määräyksiä, joilla voidaan sallia tiettynä aikana tietyissä paikoissa ilotulitteiden käyttö ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta. Kaikkien ilotulitteiden (raketit, roomalaiset kynttilät, padat, tähtipommit yms.) ikäraja on 18 vuotta. Ilotulitusvälineitä saa hankkia ja pitää hallussa sekä käyttää vain 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Iltalukiot 

Aikuislukio

Aikuislukiossa lukion voi suorittaa iltaopintoina. Aikuislukiossa voi myös kirjoittaa ylioppilaaksi ammattitutkinnon pohjalta sekä suorittaa yksittäisten lukioaineiden oppimääriä ja kursseja.

Iltapäiväkerhot 

Harrastava iltapäivä -toiminnan kerhot koululaisille (HIP)

Harrastava Iltapäivä -toimintaa (HIP) järjestetään kaikilla peruskouluilla. Lisäksi eri puolilla kaupunkia järjestetään HIP-koulujen lapsille ja nuorille suunnattuja avoimia harrastekerhoja.

Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhot

Perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilailla on mahdollisuus
osallistua aamuisin ennen koulun alkua ja iltapäivisin koulun jälkeen
järjestettävään aamu- ja iltapäivätoimintaan. Erityiskoulujen kaikkien vuosiluokkien oppilaille
(esiopetuksen oppilaista vuosiluokan 9 oppilaisiin asti) on tarjolla
omaa iltapäivätoimintaa. Erityiskoulujen oppilaille järjestetään
toimintaa Annalan, Puistokoulun, Raholan ja Saukonpuiston kouluilla.

Influenssa 

Rokotukset ja tartuntatautien valvonta

Lasten ja nuorten rokotukset hoidetaan lastenneuvolassa tai kouluterveydenhoitajan vastaanotolla. Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvia aikuisten rokotuksia annetaan terveysasemilla, opiskelijaterveydenhuollossa, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä (YTHS), aikuisneuvoloissa ja tartuntatautien valvonnan toimipisteessä.

Isyysasiat 

Isyys ja lapsen huoltajuus

Jos lapsen vanhemmat eivät ole naimisissa lapsen syntyessä, vahvistetaan lapsen isyys tunnustamalla. Isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvät asiat hoidetaan Tampereella perheasiainyksikössä lastenvalvojien luona.

Isännöinti 

Isännöintipalvelut

Tampereen Tilapalvelut huolehtii Tampereen kaupungin omistamien kiinteistöjen teknisestä isännöinnistä.

Itsehoitopisteet 

Itsehoitopisteet

Verenpaineen mittaukseen tarkoitetussa itsehoitopisteessä voi kuka tahansa käydä mittaamassa verenpaineensa. Pisteessä ei ole henkilökuntaa, mutta selkeiden ohjeiden ja yksinkertaisen laitteen ansiosta verenpaineen mittaaminen onnistuu helposti.

Itsehoitopisteissä on vaaka punnitusta varten ja materiaalia aikuisiän diabeteksen ehkäisystä ja hoidosta sekä lomakkeita, joilla voit testata,
kuuluuko diabetekseen sairastuvien riskiryhmään.

Hatanpäällä, Hervannassa ja Tammelassa itsehoitopisteen
yhteydessä on Liiku itse -piste, jossa on tietoa Tampereen
liikuntamahdollisuuksista.

Itsemurha-ajatukset 

Kriisikeskus Osviitta

Kriisikeskus Osviittaan voit soittaa tai tulla käymään, joko ajan varanneena tai ilman ajanvarausta.
Osviitta on matalan kynnyksen auttamispaikka, jonka asiakkaaksi voi tulla kuka tahansa, joka haluaa ulkopuolista tukea tai apua. Osviitan apu on luottamuksellista, nimetöntä ja maksutonta.

Mielenterveyden kriisipalvelut

Kriisityöryhmä arvioi ja hoitaa potilaita, jotka kärsivät psykoosiasteisesta kriisistä, ovat vakavassa itsemurhavaarassa tai muussa erityisen vaikeassa kiireellistä arviota vaativassa mielenterveydellisessä kriisissä.

Jos henki on vaarassa esimerkiksi itsemurhavaaran takia tai jos kyse on muusta vakavasta ja kiireellisestä, välitöntä hoitoa vaativasta tilanteesta, ota nopeasti yhteys ensiapu Acutaan (24 h), puhelin 03 311 611 tai soita hätänumeroon 112.