Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Palveluhakemisto: E

Edunvalvonta 

Yleinen edunvalvonta

Tampereen oikeusaputoimisto huolehtii Tampereen kaupungin asukkaiden yleisestä edunvalvonnasta.

Ehkäisyneuvonta 

Raskauden ehkäisy

Ehkäisyneuvontaa annetaan nuorisoneuvolassa ja ehkäisyneuvolassa sekä opiskelijoille opiskeluterveydenhuollossa.

Elatusasiat 

Elatustuki

Elatustuki on Kelan maksama tuki, jolla turvataan lapsen elatus, jos lapsi ei saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmaltaan. Elatustukea voidaan maksaa myös silloin, kun avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu tai sen selvittely ja elatusavun sopiminen ovat kesken.

Elintarvikeasiat 

Elintarvike- ja ympäristötutkimukset

Linkkejä elintarvike-, vesi-, ympäristö-, maanäyte-, sisäilma-, salmonellatutkimuksista sekä säteilymittauksista.

Elintarvikehuoneistot

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, mutta ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa.

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonta valvoo elintarvikkeita ja niiden valmistusta, muuta käsittelyä, maahantuontia, maastavientiä, markkinointia, kuljetusta, kaupanpitoa, tarjoilua tai muuta luovutusta sekä elintarviketoimijoiden harjoittamaa omavalvontaa.

Ota yhteyttä elintarvikevalvontaan -kun haluat valittaa elintarvikkeista tai niitä käsittelevästä yrityksestä -kun epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen -kun haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta -jos myyt tai tarjoilet elintarvikkeita tilapäistapahtumassa tai kirpputorilla

Elintarvikkeiden tilapäis- ja ulkomyynti sekä tarjoilu

Toimijan on tehtävä elintarvikevalvontaan ilmoitus säännöllisessä ulkomyynnissä käytettävistä myyntilaitteista, mikäli myyntikalustoa, kojua tms. on tarkoitus myöhemmin käyttää useissa eri tapahtumissa.

Elinvoima ja kilpailukyky 

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Tampereen kaupungin uusi toimintamalli muodostuu kolmesta palvelualueesta: hyvinvoinnin, elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä kaupunkiympäristön palvelualueesta.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle kuuluvat elinkeino-, innovaatio- ja työllisyyspolitiikka, toisen asteen koulutus ja korkeakouluyhteistyö, kansainväliset asiat, kaupunkimarkkinointi ja yhteiskuntasuhteet, maa- ja asuntopolitiikka sekä kilpailukyvyn kehittämiseen painottuvat ohjelmat.

Elokuvajuhlat 

Tampereen elokuvajuhlat

Tampereen elokuvajuhlat on vuosittain järjestettävä kansainvälinen tapahtuma, Tampere Film Festival.

Eläimet 

Eläimet

Eläimet-sivulla on tietoja mm. eläinlääkäripalveluista, eläinsuojelusta sekä koiran pitoon liittyvistä asioita.

Eläinlääkintähuolto

Tampereen alueen eläinlääkintähuolto
Turvesuonkatu 15
33400 Tampere

Vastaanoton ajanvarausnumero arkisin klo 8-15 puh. 03 5654 4780

Eläinlääkäripalvelut

Eläinlääkintähuolto-sivulta löytyy tietoa eläinlääkärien vastaanotoista sekä eläinlääkäripäivystyksestä.

Eläinsuojelu

Tampereen valvontaeläinlääkäri vastaa Tampereen, Oriveden ja Juupajoen
alueen eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnasta sekä koordinoi eläinten
tuonti- ja vientiasiat.

Kadonneet eläimet

lmoitukset Tampereella löydetyistä kissoista, koirista ja muista pieneläimistä tehdään Boondock's oy:n eläinhoitolaan, josta voi myös tiedustella kadonneita eläimiä.

Koirapuistot

Tampereen kaupungilla on tällä hetkellä 11 eri puolilla kaupunkia sijaitsevaa koirapuistoa. Santalahden koirapuisto poistettiin käytöstä vuoden 2014 alussa tunnelityömaan takia.

Pieneläinten hautaaminen

Suositeltavinta on haudata lemmikki pieneläinhaustausmaalle tai tuhkata se. Myös omakotitalon pihaan tai kesämökille voi haudata lemmikin tietyin edellytyksin. Pieneläinten hautausmaa sijaistee Rautaharkon kaupunginosassa Sulkavuoren eteläpuolella.

Eläkeasiat 

Eläke

Eläkkeet turvaavat toimeentuloa vanhuuden, työkyvyttömyyden tai ikääntyneen ihmisen työttömyyden aikana. Eläkkeitä maksavat työeläkelaitokset ja Kela.

Energia-asiat 

Energiankäytön neuvonta

Korjaus- ja energia-avustukset

Vuonna 2017 kaikkien korjausavustusten käsittely siirtyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle. Avustuksia vuonna 2017 myönnetään iäkkään ja vammaisen henkilön asuntojen korjauksiin sekä taloyhtiöille hissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen.

Rane - rakentamisen ja asumisen energianeuvonta

Rane on Tampereen kaupungin yleishyödyllinen, energia-alan tuote- ja palveluntarjoajista riippumaton neuvontapalvelu, jonka tavoitteena on kehittää rakentamista ja asumista energiatehokkaammaksi ja kestävän kehityksen periaatteita noudattavaksi.

Ensiapu ja päivystys 

Ensiapu ja päivystys

Kiireellistä hoitoa tarvitsevat hoidetaan ensisijaisesti oman alueen terveysasemalla. Terveysasemat ovat auki ma - to 8 - 16 ja pe 8 - 15. Sairaanhoitajan vastaanotolle voi mennä ilman ajanvarausta.

Ensiapu Acuta päivystää iltaisin, öisin ja viikoloppuisin: sinne voi hakeutua, jos hoito ei voi odottaa arkiaamuun oman terveysaseman aukeamista.

Terveyspalvelujen neuvonta ja ajanvaraus

Sairastuttuasi ota yhteyttä terveyspalvelujen neuvontaan. Sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeesi ja varaa tarvittaessa ajan lääkärille. Ajanvaraus lääkärille on mahdollista klo 7 - 22, ei yöaikaan.

Esiopetus 

Esiopetus

Kunnan järjestämä lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista.

Esityslistat 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Pöytäkirjat julkaistaan kokouksen jälkeen ennen tarkastamista. Pöytäkirjat ovat tarkastettuja, kun kokouksesta on kulunut noin viikko. Pöytäkirjat ovat julkisia. Internetistä poistettuja pöytäkirjoja voi tulla lukemaan kaupunginarkiston yleisöpäätteelle. Tarvittaessa päätöksen saa pyytämällä sen kirjaamosta.