Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Invapysäköinti

Tampereen keskustan katu- ja pysäköintialueille on erikseen osoitettu vammaisten ajoneuvoille tarkoitettuja pysäköintipaikkoja lisäkilvellä no 836. Lisäkilven (836) tarkoittamana invalidin ajoneuvona pidetään ajoneuvoa, joka on erityisesti varustettu invalidien käyttöön tai kuljetukseen, taikka jossa on poliisin myöntämä vammaisen pysäköintilupa (1.1.2016 alkaen Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä lupa).

Kuka luvan saa?

Tieliikennelain 28 b §:n ja tieliikenneasetuksen 53 §:n mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan. Asetuksella säädetään tarkemmin vamman laatu ja vaikeusaste.

Millaiseen pysäköintiin lupa oikeuttaa?

Vammaisen pysäköintiluvalla, tai vastaavalla asianomaisen ulkomaisen viranomaisen myöntämällä luvalla, jossa on kansainvälinen vammaisen tunnus, saa ajoneuvon pysäköidä
  • maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta
  • alueelle, missä pysäköinti on muutoin kielletty pysäköinti kielletty -merkillä
  • sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu, rajoitusta pitemmäksi ajaksi.

Yksityisellä alueella pysäköintilupa ei oikeuta poikkeavaan pysäköintiin ellei siihen ole osoitettu paikkaa.

Pysäköintilupa on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan, autossa tuulilasin sisäpuolelle.

Maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta saa vammaisen matkustajan ottamista ja jättämistä varten pysäyttää myös taksin ja invataksin.

Milloin pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, ajoneuvo on poliisin kehotuksesta siirrettävä tämän osoittamaan sopivaan paikkaan.

Vammaisen pysäköintilupa ei oikeuta pysäköimään esim. jalkakäytävälle tai pyörätielle tai olemaan noudattamatta pysähtyminen kielletty -liikennemerkkiä.

Myöskään kävelykadulla pysäköintiä ei sallita.

Luvan hakeminen

Vammaisen pysäköintilupaa haetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta. Lisätietoja luvan hakemisesta löytyy Trafin sivulta Ulkoinen linkkiTrafi: Vammaisen pysäköintiluvan ja verovapautuksen hakeminen .