Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tiesuunnitelma

Rantaväylän kehittämiseen tähtäävän pitkän tunneliratkaisun mukaisen tiesuunnitelman laadinta käynnistettiin vuonna 2008 keskustan liikenneosayleiskaavassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. YVA ja yleissuunnitelmavaiheen alkaessa vuonna 2009 tiesuunnittelu keskeytettiin. Vuoden 2010 loppupuolella aloitettiin aiemmin laaditun tiesuunnitelman tarkistaminen ja täydentäminen edeltävissä vaiheissa tarkentuneiden ratkaisujen mukaiseksi.

Valmistunut tiesuunnitelma perustuu ratkaisuun ohjata Rantaväylä tunneliin Santalahdesta Naistenlahteen siten, että tunnelin keskelle on myöhemmin mahdollista toteuttaa eritasoliittymä.

Tiesuunnitelma oli nähtävillä 8.9. – 7.10.2011. Yleissuunnitelman tapaan Liikennevirasto tekee siitä hyväksymispäätöksen. Rakentamisen ja toteuttamisen suunnittelu on mahdollista aloittaa hyväksymispäätöksen jälkeen.

Alla olevien linkkien kautta voit tutustua tiesuunnitelmaan ja sen laadintavaiheen materiaaliin.