Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Osallistuminen ja vuorovaikutus

Yrittäjien infotilaisuus 11.11.2020

Tilasuudessa esiteltin raitiotien osaa 2, rakentamisen aikaisia liikennejärjestelyjä, kaavoitustilannetta, Hiedanrannan kehitystyötä sekä rakentamisen aikaista viestintää.

00:00 Tilaisuuden avaus
00:00:30 Raitiotien osa 2 - Ville Tuominen
00:12:33 Työnaikaiset liikennejärjestelyt - Kari Simonen
00:33:32 Liikenteelliset vaikutukset - Ari Vandell
00:56:00 Kaavoitustilanteesta - Susanna Virjo
01:00:35 Hiedanrannan kehitysyhtiöstä - Sami Ahokas
01:07:10 Tiedottamisesta - Henna Puisto

Valtuuston iltakoulu 7.9.2020

Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 7.9.2020 iltakouluun, jonka aiheina olivat Tampereen raitiotien osa 2 ja seudullinen laajentuminen sekä Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta. Iltakoulun videotallenteen ja raitiotietä koskevan esityksen voi katsoa alta.

Raitiotien rakentamisen haittojen ehkäisyyn toimenpide-ehdotuksia työryhmiltä

Raitiotien rakentaminen Tampereelle toimivan kaupungin keskelle aiheuttaa vääjäämättä häiriöitä ympäristöönsä. Kaksi työryhmää on miettinyt, kuinka haittoja ihmisille, yrityksille ja liikenteelle voitaisiin yhteistyössä parhaiten ehkäistä. Työryhmät luovuttivat raporttinsa toimenpide-ehdotuksineen tiistaina 3.4.2018 pormestarille.

Valokuvanäyttely raitiotien herättämistä tunteista

Voionmaan koulutuskeskuksen valokuvauskoulutuksen oppilaat ovat valokuvanneet valokuvataiteen työpajassa kaupunkikuvaa muuttavan raitiotiehankkeen vaikutusta tamperelaisten tunteisiin.

Valokuvauksen oppilaat ovat kysyneet joko ennen tai jälkeen valokuvauksen kuvattaviltaan niitä tunteita, joita ratikka heissä herättää. Oppilaat ovat vieneet lausahdukset tai niiden pohjalta syntyneet iskulauseet kuviin.

Työpajan tulokset ovat nähtävissä alla olevan linkin kautta aukeavassa kuvagalleriassa.

Valtuuston iltakoulu 16.3.2018

Tampereen kaupunginvaltuustolle järjestettiin iltakoulu 16.3.2018, jonka aiheena oli raitiotien ja joukkoliikenteen linjaukset. Tilaisuuden videotallenteen ja esitykset voi katsoa alla olevista linkeistä.

Raitiotiekaupunkien seminaari Tampereella 28.11.2017

Tampereen kaupunki järjesti yleisölle avoimen raitiotiekaupunkien seminaarin tiistaina 28.11.2017. Seminaarin teemana oli raitiotien merkitys kaupungeille. Seminaarin videotallenteen ja esitykset voi katsoa alla olevista linkeistä.

Tamperelaisten unelmien ratikka - Yhteenveto raitiovaunun muotoilukyselystä

Muiden raitiotiekaupunkien tapaan Tampere haluaa persoonallisia omaan kaupunkiimme sopivia raitiovaunuja. Vaunun muotoilun pohjaksi kaupunkilaisilta kerättiin ideoita ja toiveita vaunun ulkonäöstä. Tampereen raitiovaunujen suunnittelu etenee alkuvuodesta 2018 muotoilijan valinnalla ja muotoilijan täytyy ottaa suunnitelmissaan huomioon myös Unelmien ratikka -kysely. Muotoilun kilpailutuksesta vastaa Tampereen Raitiotie Oy.

Raportti Hallilan osallistavan havainnekuvan kyselystä

Hallilan raitiotiepysäkkiympäristön kehittämisestä järjestettiin kysely kesällä 2017. Villi vyöhyke ry:n laatimassa kyselyssä kaupunkilaiset saivat tutustua pysäkkiympäristön vaihtoehtoihin havainnekuvan avulla ja valita vaihtoehtoisista pysäkkiympäristöistä itselleen mieluisimmat. Kyselyn tulokset valmistuivat 6.9.2017 ja niitä tullaan hyödyntämään Hallilan pysäkkiympäristön suunnittelussa.

Ratikkapäivä 6.6.2017

Tampereen raitiotien rakentamisen alkua juhlittiin Keskustorilla tiistaina 6.6.2017. Tilaisuus keräsi aurinkoiselle Keskustorille tuhansia ihmisiä. Ensiesiintymisensä tilaisuudessa teki Ratikka-Nysse, jossa oli mahdollisuus kysyä raitiohankkeesta. Tervehdyksen Helsingistä tilaisuuteen toivat Helsingin uusi raitiovaunu, johon yleisöllä oli mahdollisuus tutustua ja HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.


Raitiotien infoklinikka 31.10.2016

Kaupunginvaltuuston kokous 24.10.2016

Raitiovaunujen hankinta

Lausunnot raitiotien toteuttamisesta

Syyskuu 2016

Valtuuston iltakoulu 12.9.2016

Toteutussuunnitelmaa ja vaikutusten arviointia esiteltiin Tampereen kaupunginvaltuustolle iltakoulussa 12.9.2016.

Toteutussuunnitelman julkistaminen 5.9.2016

Esitykset tiedotustilaisuudessa 5.9.2016

Tampereen ratikka ja ympäristö -seminaari 10.6.2016

Hankintapäivä ammattilaisille 30.5.2016

Yleisötilaisuus Sampolassa 13.4.2016

Katusuunnitelmia esiteltiin yleisötilaisuudessa 13.4.2016. Suunnitelmiin oli mahdollista tutustua myös ohjatuilla kävelyillä Itsenäisyydenkadulla, Teiskontiellä ja Sammonkadulla.

Elinkeinoelämän ratikkaseminaari 23.2.2016

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen kutsui keskeiset elinkeinoelämän vaikuttajat ja yritysten edustajat ratikkaseminaariin 23.2.2016. Seminaarissa pohdittiin kaupungissa liikkumisen ja keskustan vetovoimaa, suunnitellun raitiotien vaikutusta yrityselämään, asumiseen, maankäyttöön ja kiinteistöjen arvoon.

Valtuuston iltakoulu 15.2.2016

Kaupunginvaltuusto järjesti ratikkailtakoulun 15.2.2016. Iltakoulussa annettiin tilannekatsaus hankkeen valmistelusta ja taustatietoa päätöksenteon tueksi. Tilaisuuden aineistoihin voi tutustua alla olevien linkkien kautta.

Joukko liikenteessä - opiskelijoiden ideoita Tampereen liikennejärjestelmään

Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden Kaupunkiliikenteen suunnittelu -kurssin töissä opiskelijat esittelevät ideoitaan raitiotiepysäkeistä ja niiden kytkeytymisestä ympäröivään liikenneverkkoon ja yhdyskuntarakenteeseen.

Näkemyksiä Tampereen kaupunkiraitiotiestä -raportissa olevat työt ovat opiskelijoiden kurssitöitä, jotka ovat syntyneet Tampereen yliopiston Ympäristöpolitiikan käytännöt ja vaikutuskeinot -kurssilla.

Ratikkakahvila 2.12.2015

Tampereen raitiotien suunnittelusta kaupungin keskustan alueella järjestettiin avoin yleisötilaisuus, Ratikkakahvila, Galleria Nottbeckissa keskiviikkona 2.12. Tilaisuuden esitysmateriaalit löytyvät alla olevista liitteistä.

Yleisötilaisuus 26.11.2015

Raitiotien suunnittelusta järjestettiin yleisötilaisuus torstaina 26. marraskuuta 2015 Hervannassa. Tilaisuuden esitysmateriaalit löytyvät alla olevista liitteistä.

72h:n liikennehaastekilpailu

Raitiotiekatujen tarkennettujen yleissuunnitelmien palautekyselyjen tulokset

Sammonkadun, Itsenäisyydenkadun ja Rieväkadun tarkistetut yleissuunnitelmat

Palautetta suunnitelmista kerättiin verkkokyselyllä 11.11. - 10.12.2015. Kyselyssä oli mahdollista kommentoida myös katujen poikkileikkauksia. Kyselyyn vastasi 129 vastaajaa, jotka tekivät 223 palautemerkintää katujen yleissuunnitelmakartoille ja jättivät 33 palautekommenttia katujen poikkileikkauksista.

Pirkankadun, Teiskontien, Taysin alueen katujen, Insinöörinkadun ja Hermiankadun tarkistetut yleissuunnitelmat

Palautetta suunnitelmista kerättiin verkkokyselyllä 6.7. - 23.8.2015. Kyselyssä pystyi kommentoimaan myös kaupunginvaltuuston 15.6.2015 hyväksymää raitiotien linjausta Hervantajärven asemakaava-alueelle. Palautekyselyyn vastasi 254 vastaajaa, jotka tekivät 308 palautemerkintää katujen yleissuunnitelmakartoille ja jättivät 13 palautekommenttia katujen poikkileikkauksista.

Raitiotiekatuja koskevan internetkyselyn tulokset

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavista raitiotiekaduista kysyttiin internetissä 24.4. - 18.5.2015. Kyselyllä koottiin näkemyksiä katujen nykyisin mieluisiksi ja toimiviksi koetuista piirteistä, huomioitavista asioista raitiotien toteuttamisen yhteydessä sekä kartalla mm. pysäkeistä. Kyselyyn saatiin 1905 vastausta.

Raitiotiekatujen sidosryhmätyöpajat 6.5. ja 7.5.2015

Raitiotiekatujen yleissuunnitelmien tarkistuksia keskustan ja Hervannan katujen osalta esiteltiin sidosryhmille työpajoissa 6. ja 7.5.2015. Työpajoihin kutsuttiin katujen taloyhtiöiden sekä sidosryhmien edustajia.

Tampereen kaupunki järjesti 8.9.2014 informaatioiltapäivän ratikkahankkeesta kiinnostuneille kotimaisille ja kansainvälisille toimijoille.

Tampereen raitiotiehankkeen tilannetta esiteltiin maanantaina 17. marraskuuta 2014 Tampere-talossa pidetyssä markkinapäivässä rakennus- ja suunnitteluyrityksille ja laitetoimittajille.