Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Hankkeen eteneminen ja aikataulu

Osa 1, rakentaminen

Päivitetty 1.10.2020


Projektiaika

Hervanta-keskusta-TAYS ja Hatanpään valtatie 70 %


Valmiusaste

Hervanta-keskusta-TAYS ja Hatanpään valtatie 87 %


Turvallisuus

Hankkeella on tapahtunut 26 työtapaturmaa eli tapaturmataajuus on 12,6 (työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti).


Osa 1, kustannusten seuranta

Kaupunginvaltuuston 7.11.2016 hyväksymä allianssiurakan osan 1 kokonaisbudjetti on 238,79 miljoonaa euroa.

Kokonaisbudjetti sisältää allianssin osapuolia sitovan toteutusvaiheen 1 tavoitekustannuksen 219,02 miljoonaa euroa. Kokonaisbudjettiin sisältyy lisäksi 19,78 miljoonaa euroa, joka muodostuu tilaajan hankinnoista, riskivarauksesta sekä budjetoidusta bonuspoolista.

Raitiotieinfran rakentamisen kustannus, Raitiotie Oy:n kustannus (sis. alkuperäinen tavoite + indeksikorjaus + sisällön muutokset): 252,17 miljoonaa euroa

- Toteutusvaiheen alkuperäinen tavoitekustannus: 219,02 miljoonaa euroa
- Indeksikorjaus Q1/2017 - Q1/2020: 9 584 492 euroa
- Raitiotien rakentamisen sisällön muutokset: 23 566 442 euroa
(sisältää Hatanpään valtatien osuuden 16 596 680 euroa)

Kaupunkiympäristön rakentamista raitiotien rakentamisen yhteydessä samoilla liikennejärjestelyillä ja samassa kaivannossa, ei raitiotien rakentamista:

- Tampereen kaupungin tilaukset Raitiotieallianssilta: 36,02 miljoonaa euroa
Mm. kaupungin tietoliikenneverkon rakentaminen, katuvalaistuksen uudistaminen, katu- ja viherrakentaminen, Hämeenkadun sekä Hatanpään valtatien jalkakäytävien rakentaminen, katujen hulevesiviemäröinnit v.2018 alkaen

- Tampereen Veden tilaukset Raitiotieallianssilta: 7,63 miljoonaa euroa
Vesihuoltoverkoston uudistamisen ikähyvitysosuus 5,0 milj. euroa (KH 3.10.2016), vesi- ja viemäriverkoston laajennustyöt, hulevesiviemäröinnin työt v.2017 loppuun asti

Raitiotieallianssin osan 1 toteutusvaiheen tavoitekustannus YHT: 295,82 miljoonaa euroa
Tilanne 23.9.2020

Raitiotien kustannusten jakautuminen tilaajan ja tilatun työn mukaan.
Raitiotien kustannusten jakautuminen eri toimijoiden kesken.

Osa 2, suunnittelu ja rakentaminen

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2017, että raitiotien osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi kehitysvaihe​ aloitetaan ja tilataan Raitiotieallianssilta.

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 19.10.2020, että raitiotien osa 2 Pyynikintorilta Lentävänniemeen rakennetaan. Raitiotien läntinen jatke on suunniteltu kulkemaan toteutusosalla 2A Pyynikintorilta Santalahteen. Seuraavalla toteutusosuudella 2B raitiotie ylittäisi sillalla Paasikiventien ja kulkisi Näsisaaren kautta Hiedanrantaa ja siitä edelleen Niemenrannan alueen läpi Lentävänniemeen.

Osa 2A Pyynikintorilta Santalahteen on valtuuston investointipäätöksen jälkeen tilattavissa Raitiotieallianssilta, jolla on valmius aloittaa työ jo tämän vuoden puolella.Osuus 2B Santalahti–Lentävänniemi on tilattavissa, kun Hiedanrannan järvitäytön vesilupa on lainvoimainen.


Hankkeen aikataulu

2014

 • 16.6. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman ja päätti raitiotien suunnittelun jatkamisesta. Raitiotiehankkeen kehitysvaihe aloitettiin välittömästi.

2015

 • 15.6. Kaupunginvaltuusto päätti allianssihankkeen jakamisesta kahteen osaan. Osa 1 sisältää reitit Hervannasta keskustaan ja keskustasta keskussairaalan kampukselle Taysiin. Osa 2 sisältää reitin keskustasta Lentävänniemeen.
 • 22.6. Kaupunginvaltuusto valitsi kehitysvaiheen allianssikumpanin. Raitiotien infran rakentajaksi valittiin tarjoajaryhmittymä TRALLI, jossa ovat mukana VR Track Oy, YIT Rakennus Oy ja Pöyry Finland Oy sekä aliallianssisopimuksella Ratatek Oy.

2015 - 2016

 • Osan 1 kehitysvaihe
 • 7.11.2016 Kaupunginvaltuusto päätti raitiotien ensimmäisen osan rakentamisesta.

2017 - 2021

 • Osan 1 toteutusvaihe: raitiotieradan rakentaminen Pyynikintorilta Hervantaan ja Taysin alueelle sekä raitiotievarikko.
 • Vuonna 2019 rakennustyöt etenivät useilla kaduilla ydinkeskustassa, Kalevan alueella, Hervannan valtaväylän varrella, Hervannassa ja varikolla.
 • 25.11.2019 Kaupunginvaltuusto päätti Hatanpään valtatien jatkoyhteyden rakentamisesta välille Koskipuisto - linja-autoasema. Rakentamisvaihe on käynnissä.
 • Osan 2 kehitysvaihe 2018 - 2020. Tavoitteena, että valtuusto päättää osan 2 rakentamisesta lokakuussa 2020.
 • Raitiotien seudullinen yleissuunnittelu 2019 - 2020. Raitiotien seudullinen yleissuunnittelu on käynnissä Tampereen, Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan yhteistyönä. Suunnitelma valmistuu syksyllä 2020.

2021

 • Tavoitteena aloittaa raitiotieliikenne ensimmäisellä osuudella 9.8.2021.

2021 - 2024

 • Osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi rakentaminen.