Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus on liikennesuunnittelun keskeinen lähtökohta. Ajonopeuksien hillitseminen on tehokas tapa parantaa liikenneturvallisuutta, sillä riski joutua onnettomuuteen kasvaa ajonopeuden noustessa. Myös onnettomuuden seuraukset riippuvat ratkaisevasti törmäysnopeudesta.

Tampereen nopeusrajoituksia on vähitellen alennettu niin, että tällä hetkellä kantakaupungin alueella nopeusrajoitus on 30 tai 40 kilometriä tunnissa pääväyliä lukuun ottamatta.

Ajankohtaista

Kyselyt aluenopeusrajoituksen muutoksesta

Epilä, Hyhky, Kaarila, Kalkku, Rahola ja Villilä

Epilän, Hyhkyn, Kaarilan, Kalkun, Raholan ja Villilän asukkaat sekä alueella asioivat voivat kertoa mielipiteensä aluenopeusrajoituksen 30 km/h toteuttamisesta alueelle. Voit myös merkitä kartalle liikennealueiden turvattomia paikkoja. Kysely on avoinna 11.4. - 5.5.2019

Epilänharju, Haukiluoma, Ikuri, Lamminpää, Myllypuro, Ristimäki, Tesomajärvi, Tohloppi ja Kalkun teollisuusalue

Epilänharjun, Haukiluoman, Ikurin, Kalkun teollisuusalueen, Lamminpään, Myllypuron, Ristimäen, Tesomajärven ja Tohlopin asukkaat sekä alueella asioivat voivat kertoa mielipiteensä aluenopeusrajoituksen 30 km/h toteuttamisesta alueelle. Voit myös merkitä kartalle liikennealueiden turvattomia paikkoja. Kysely on avoinna 11.4. - 5.5.2019.

Aiempien kyselyiden tulokset kartalla

Aluenopeusrajoituksen 30 km/h toteuttamisesta on järjestetty aiemmin kyselyt viiden alueen asukkaille ja siellä asioiville. Kyselyissä sai merkitä kartalle turvattomia paikkoja. Vastaukset koottiin kunkin aluekokonaisuuden kartalle.

Päätökset luottamuselimissä

Tampereen liikenteen rauhoittamispolitiikan päivitys ja siinä esitetty rauhoittamisaloitteiden pisteytysmenettely, sekä toimenpideohjelma suojateiden turvallisuuden parantamiseksi on hyväksytty yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 14.6.2016.

Nopeusrajoitusjärjestelmän uudistus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 29.12.2016. Aluenopeusrajoituksen muutos toteutetaan vuosien 2017 - 2021 kuluessa. Samalla arvioidaan ja tehdään tarvittavat liikenteenrauhoittamistoimenpiteet. Aluenopeusrajoitusten muutokset tehdään asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Yhdyskuntalautakunta hyväksyy asuinaluekohtaiset suunnitelmat.

Palautteet ja parannusehdotukset

Aloitteet liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseksi voi lähettää Tampereen kaupungin palautejärjestelmään alla oleva linkin kautta aukeavalla lomakkeella.

Liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten valvominen kuuluu poliisin tehtäviin. Poliisille voi ilmoittaa esim. toistuvista liian korkeista nopeuksista tai liikennemerkkien noudattamatta jättämisestä asuinalueilla.

Linkit