Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus on liikennesuunnittelun keskeinen lähtökohta. Ajonopeuksien hillitseminen on tehokas tapa parantaa liikenneturvallisuutta, sillä riski joutua onnettomuuteen kasvaa ajonopeuden noustessa. Myös onnettomuuden seuraukset riippuvat ratkaisevasti törmäysnopeudesta.

Tampereen nopeusrajoituksia on vähitellen alennettu niin, että tällä hetkellä kantakaupungin alueella nopeusrajoitus on 30 tai 40 kilometriä tunnissa pääväyliä lukuun ottamatta. Nopeusjärjestelmän uudistuksesta löytyy lisätietoa sivulta:

Nopeusrajoitusalueet kartalla

Ajankohtaista

Kysely Pyynikintien ja Palomäentien hidastekokeilusta

Pyynikinrinteen alueelta on tullut useita palautteita koskien ajoneuvoliikenteen aiheuttamia haittoja. Alueella on käynnissä suunnittelu aluenopeusrajoituksen laskemiseksi. Aluenopeusrajoitus 30 km/h on tulossa loppuvuodesta ja mahdollisia rakenteellisia toimenpiteitä päästään toteuttamaan aikaisintaan vuonna 2022.

Väliaikaisilla hidastetöyssyillä haettiin helpotusta liikenneturvallisuustilanteeseen ja kokemusta pysyvien ratkaisujen suunnittelun tueksi. Pyynikintiellä ja Palomäentiellä oli väliaikaiset hidasteet kesän 2021 ajan (toukokuu-elokuu). Pyynikintiellä väliaikainen hidaste oli sijoitettuna Palomäentien liittymän eteläpuolelle. Palomäentiellä väliaikainen hidaste oli sijoitettuna Lyseokadun liittymän länsipuolelle.

Tällä kyselyllä selvitämme asukkaiden kokemuksia ennen ja jälkeen sekä kokeilun aikana. Kysely on avoinna 13.9. – 3.10.2021. Kyselyyn pääsee vastaamaan linkistä:

Yhteiskatukokeilu

Takahuhdissa Kuusimäenkadulla on käynnistynyt elokuussa 2020 yhteiskatukokeilu välillä Pekankatu-Jukolankatu. Kokeilu kestää syyskuun 2021 lopulle saakka. Lisätietoa tiedotteessa:

Liikenteen rauhoittaminen

Tampereen kaupunki saa vuosittain 100-150 aloitetta, joissa toivotaan liikenteen rauhoittamista. Kaikki liikenteenrauhoittamisaloitteet käsitellään samalla periaatteella. Aloitteiden käsittelystä on kerrottu tarkemmin Liikenteen rauhoittamispolitiikka Tampereella -liitteessä.

Palautteet ja parannusehdotukset

Aloitteet liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseksi voi lähettää Tampereen palvelupisteeseen.

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 9 - 16

Liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten valvominen kuuluu poliisin tehtäviin. Poliisille voi ilmoittaa esimerkiksi toistuvista liian korkeista nopeuksista tai liikennemerkkien noudattamatta jättämisestä asuinalueilla.

Linkit